p

Kainuun ELY-keskuksen toimintatavat kyseenalaisia

Vaasan Hallinto-oikeus on tänään antanut päätök-sen, joka Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä osoittaa oikeuslaitoksen olevan aseeton Talvivaa-ran ja Kainuun ELY-keskuksen ympäristöä pilaa-vaa yhteistoimintaa vastaan.

Hallinto-oikeuden päätös liittyy kolmeen valituk-seen, joista yksi oli Suomen luonnonsuojeluliiton tekemä. Päätöksessä todetaan, että Kainuun ELY-keskus on saattanut toimia virheellisesti, kun se alkuvuonna 2012 päätti, etteivät Talvivaaran aihe-uttamat ympäristötuhot ole merkittäviä ja antoi tästä syystä toiminnan jatkua poikkeusluvalla.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan ota kantaa Kainuun ELY-keskuksen päätökseen, mutta vaatii sitä valmistelemaan päätöksensä uudelleen. Yhtenä perusteluna tähän hallinto-oikeus katsoo, että kun erilaisia oikeusprosesseja ja uusia poikkeustiloja on käynnissä koko ajan, niin vain valvova viranomainen pystyy hahmottamaan kokonaiskuvan tilanteesta.

”Kainuun ELY-keskuksen päätös on esimerkki huonosta hallinnosta ja valvovan viranomaisen toimintakyvyttömyydestä”, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava sanoo.

Kierre on valmis: Talvivaara turmelee luontoa ja Kainuun ELY-keskus päättää, etteivät vauriot ole merkittäviä. Hallinto-oikeus kumoaa vuoden kuluttua päätöksen ja määrää ELY-keskuksen valmistelemaan päätöksen uudelleen. Vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut uusia päästöjä, joihin ELY-keskus on antanut luvan vastaavalla tavalla kuin nyt kumotussa päätöksessä ja niistäkin on valitettu.

”Tällaisessa toiminnassa ei ole mitään järkeä. Järjestelmä ei yksinkertaisesti toimi”, SLL:n Kainuun luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Johan Heino sanoo.

”Tilanteeseen paras ratkaisu on valtakunnallinen, riippumaton ympäristövirasto. Nykyinen ELY-keskusjärjestelmä on osoittanut toimimattomuutensa karmaisevalla tavalla”, Sulkava sanoo.

Erityishuomiona päätöksessä mainitaan, että Pohjois-Savon ELY-keskus on vastineessaan todennut Talvivaaran päästöjen vaikuttaneen jo tähän mennessä merkittävästi vesistöjen veden laatuun. Hallinto-oikeuden mielestä olisi siis mahdollista puuttua ympäristönsuojelulain 86. pykälän perusteella Talvivaaran toimintaan. Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei kuitenkaan ole laillista toimintavaltaa asiassa.

”Herättää ihmetystä, kuinka erilaisiin johtopäätöksiin näinkin lähellä toisiaan sijaitsevien virastojen virkamiehet voivat päätyä”, Heino ihmettelee.

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa Talvivaaran ympäristötuhojen seuraamista. Kainuun luonnonsuojelupiiri tarkkailee tapahtumien kehittymistä paikan päällä. Piirin verkkosivuille on tuotettu nyt myös myös englanninkielistä seurantatietoa Talvivaaran tilanteesta.

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.