p

Asukkaan ja omistajan vastuulla on suojella omaisuuttaan tulvalta

Asukkaiden ja omistajien kannattaa varautua tulvavahinkoihin etukäteen jo nyt, kun kevään tulva-aika lähestyy. Oman alueen tulvavaroituksia ja -tiedottamista on syytä seurata, sillä kiinteistön omistajan ja asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan. Näin muistuttavat Suomen ympäristökeskus ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Tulva-aika näyttäisi tänä keväänä alkavan Etelä- ja Lounais-Suomessa keskimääräistä myöhemmin eli aikaisintaan maalis-huhtikuun vaihteessa. SYKE julkaisee tarkemman tulvaennusteen myöhemmin maaliskuussa. Tulvatilanteen kehittymistä ja ennusteita voi seurata mediasta ja esim. www.ymparisto.fi/tulvatilanne -sivuilta.

Suositeltavia käytännön toimia ennen tulvaa

Asukkaan ja kiinteistön omistajan kannattaa hyvissä ajoin selvittää, miten tulva on alueella aiemmin vaikuttanut tai miten sen oletetaan leviävän. Apuna voi käyttää tulvakarttoja. Jos on epätietoisuutta siitä, onko oma kiinteistö tulvariskialueella, asia kannattaa selvittää hyvissä ajoin.  Kaupunkialueilla vahinkoriskiä lisäävät hulevesitulvat.  Kiinteistöjen omistajat ja niiden asukkaat voivat vähentää ja osin estää tulvista aiheutuvia vahinkoja hyvällä varautumisella. Vähintään kolmen asunnon rakennuksissa tulee olla pelastussuunnitelma.

Omaisuuden turvaamiseksi on hyvä varautua siirtämään omaisuutta turvaan sekä hankkia esim. hiekkasäkkejä ja muita suojaamismateriaaleja. Koska vesi saattaa tulla asuntoon myös kellarin tai wc:n viemärin kautta, on hyvä varmistaa, että viemärin mahdollinen takaiskuventtiili on kunnossa. Kellarin lattian ritiläkaivon tukkimista varten kannattaa varata muovia ja painoiksi sopivia esineitä.

Tulva voi aiheuttaa myös välillisiä riskejä, kuten juomaveden saastumisen, tulipalon, avunsaannin vaikeutumisen tai estää kotoa poistumisen. SPEK muistuttaa, että hätätilanteiden varalta kotiin on tärkeää hankkia alkusammutusvälineitä, ensiaputarvikkeita sekä kotivaraa. Siihen kuuluu puhdasta juomavettä, ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita useammaksi päiväksi.

Poikkeuksellisten tulvavahinkojen korvaamiskäytäntö muuttuu

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia vahinkoja korvataan valtion budjettivaroista tämän vuoden loppuun saakka. Sen jälkeen näitä rakennus- ja irtaimistovahinkoja korvataan vakuutuksista. Jos tulvaturvan sisältävää vakuutusta ei ole, kiinteistön tai irtaimiston omistaja vastaa itse poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista kustannuksista. Kotivakuutukseen sisältyvää tulvaturvaa kannattaa tiedustella omasta vakuutusyhtiöstä.

Vastuunjako tulvatilanteissa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vastuulla on vesitilanteen seuranta, tulvavaarasta tiedottaminen sekä ennakoivat tulvantorjuntatoimenpiteet kuten säännöstelyn ohjaus.
Suomen ympäristökeskus SYKE tekee tulvaennusteita ja karttoja sekä tukee ELY-keskuksen toimintaa.
Pelastusviranomainen suunnittelee ja johtaa sekä toimintaa tulvantorjuntatilanteissa että pelastustoimintaa.

Kunta suojelee omia rakenteitaan ja toimintaansa sekä tukee pelastusviranomaisia.
Asukas ja kiinteistön omistaja suojelee ihmisiä ja omaisuutta omatoimisesti.

Aiheesta lisää:
Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.