Ilmastonmuokkaukseen sisältyy suuria riskejä

Ilmastonmuokkaustekniikka (geoengineering) tarkoittaa suunnitelmallista ilmaston suurta muuttamista maailmanlaajuisesti. Ehdotuksina on lukuisia tekniikoita, pienhiukkasten levittämisestä korkealle ilmakehään aina merten lannoittamiseen jne. Ilmastonmuokkauksella ehkä mahdollisesti voidaan hillitä ilmastonlämpenemistä, mutta useimmat ehdotetut ilmastonmuokkaustekniikat aiheuttavat todennäköisesti odottamattomia vakavia seurauksia. Ilmastonmuokkaus ei myöskään vaikuta kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteisiin.

Monet tutkijat varoittavat ilmastoninterventioiden olevan vain ja ainoastaan hätäratkaisu, joihin sisältyy suuria riskejä. Jos maapalloa pystyttäisiin geoengineerig keinoin jäähdyttämään vähentämällä auringonsäteilyä, se ei laskisi ilmakehässä olevaa hiilidioksidin määrää - vaan se  voi jopa kasvaa. Hiilidioksidin ilmakehän lämmittävä vaikutus ei jää vaikutuksiltaan siihen - se myös happamoittaa meriä. Merien happamoituminen tuhoaa ison osan merielämästä. Kalat ja muut meren elävät kuolevat. Jos ilmastonmuokkaus aloitetaan sitä on vaikea keskeyttää, esim. aerosolien syötön lopettaminen voi nostaa lämpötilaa äkillisesti useilla asteilla. Myös otsonikerroksen tuhoutuminen ja sademäärien muuttuminen ovat valtavia riskejä.

Geoengineerin tekniikoin ilmastonlämpenemisen rajoittaminen alle 2 asteeseen on erittäin riskipitoista ilmastonmuokkausta ja suurien riskien tekniikkaa.

Busines as usual (Bau) skenaario kertoo kasvihuonekaasujen vähintään kaksinkertaistuvan vuoteen 2050, jos kehitys jatkuu entiseen tapaan. Toistaiseksi toimintamme jatkuu hyvin vakaasti Bau-skenaarion mukaan, jossa toimitaan bisneksen keinoilla kuten tavallisesti, mutta muihin toimenpiteisiin ei ryhdytä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi.

Jos ilmastomuokkausta ryhdytään toteuttamaan se on luonnon loppu, ja siirrymme keinotekoiseen maailmaan. Ilmastonmuokkaus ei siis ole luonnollista vaan keinotekoista, jota on jatkuvasti ylläpidettävä, ja se on luonnoton maailma. Olemme jo vaikuttaneet ilmastoon ja ilmakehään, mutta alkujaan ne eivät ole meidän aikaansaannoksiamme eivätkä ole meistä riippuvaisia.

Esimerkkejä ilmastonmuokkaustekniikoista:
 • Ammutaan avaruuspeilejä valtavat määrät avaruuteen, heijastaman auringon säteilyä pois.
 • Imuroidaan hiiltä ilmasta. Hiilidioksidi erotetaan savukaasujen sijaan ilmasta.
 • Maanpinnan heijastavuuden muuttaminen. Maalataan jalkakäytävät ja katot valkoiseksi.
 • Autiomaat peitetään heijastavalla polyeteeni-alumiinikerroksella.
 • Aerosolien levittäminen yläilmakehään. Pienhiukkaset sirottavat säteilyä takaisin avaruuteen.
 • Pilvien heijastavuuden muuttaminen. Suihkutetaan ilmaan suolaista merivettä.
 • Sidotaan hiiltä valtameriin. Lannoitetaan merta typellä, fosforilla tai raudalla. Fotosynteesi kiihtyy sitoen hiiltä ilmasta.
 • Erotetaan hiilidioksidi voimalan savupiipusta ja haudataan maahan.
 • Massiivinen metsittäminen. Ongelmana soveltuvien alueiden puute.
 • Hiilen sitominen mineraaleihin.
 • Puun hiiltäminen ja hautaaminen.


Suurien riskien ilmastonmuokkaustekniikoilla puututaan seurauksiin, mutta ei syihin

Ilmastonmuokkaustekniikan riskipitoisiin keinoihin ei pitäisi ryhtyä, vaan muuttaa toimintamme maapallon kestävyyden kannalta siten, ettei tarvita ilmastonmuokkaustekniikoita lämmönrajoittamiseksi. Ilmastonmuokkaustekniikoilla maapallosta tehdään keinotekoinen luomus, jota on rakennettava, jatkuvasti ylläpidettävä, huollettava ja se maksaa miljardeja euroja.

No, se olisi suuren luokan bisnestä. Onko siis ilmastonmuokkaustekniikka joillekin tahoille mahdollisuus olla tekemättä yhtään mitään kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi?

Pitäisikö meidän huolestua? Kyllä! Toimintamme vaikuttaa jatkuvan vakaasti busines as usual skenaarion mukaan, niinpä kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät ilmakehässä, seurauksena maapallo kuumenee. Mahdollisten ongelmien tullessa ihmisten jäähdytyshalut kasvavat maapallon viilentämiseksi riskeistä piittaamatta, kun ympärillä kuumenee liikaa. Ilmaston viilentäminen todennäköisesti aloitetaan ilmastonmuokkaus tekniikoilla. Mitäs sitten tehdään jos viileneekin liikaa?

Lisää ilmastonmuokkauksesta: