p

Ilmasto- ja energiastrategiassa päätettävä turpeenpolton lopettamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on tyytymätön pian valmistuvan valtion ilmasto- ja energiastrategian alustavaan turvelinjaukseen. Strategiaesityksessä tavoitellaan turpeenpolton vähentämistä kolmanneksella vuoteen 2025 mennessä. Luonnonsuojeluliiton mielestä turpeenpoltosta pitäisi päästä tuohon mennessä kokonaan.

"Turve on moniongelmainen polttoaine, josta on syytä päästä eroon. Turpeenkaivun vesistövaikutuksia ei ole kyetty vähentämään kohtuulliselle tasolle, eikä ilmastopäästöjen vähentämiseen ole turpeenpoltossa keinoja”, muistuttaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Turpeen ilmastoa lämmittävät päästöt ovat kaksinkertaiset verrattuna sen tuottamaan energiaosuuteen. Turve-energialla tuotetaan noin 6 prosenttia Suomen energiasta, mutta se tuottaa noin 12 prosenttia Suomen ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Turpeen polton vähentäminen on yksi kustannustehokkaimmista tavoista vähentää energiantuotannon ilmastohaittoja.

"Jos Suomen turvepolitiikkaan ei tule muutosta, ei luonnoltaan arvokkaiden soiden kuivattamiselle näy loppua. Vaikka turveteollisuus on julistanut nostavansa turvetta vain luontoarvonsa menettäneiltä soilta, käytännössä teollisuus kuitenkin vastustaa lakimuutosta, jolla tämä linjaus toteutettaisiin. Jos turvealalla ei ole edellytyksiä pärjätä ilman luonnoltaan arvokkaita soita, ei sen toiminta ole kestävällä pohjalla", Sulkava jatkaa.

Turpeenpolttoa perustellaan usein polttolaitostekniikan vaatimuksilla. Voimalaitokset voidaan kuitenkin rakentaa Tammisaaren Koivuniemen ja Lappeenrannan Kaukaan voimalaitosten tapaan niin, että ne kykenevät polttamaan hyvälaatuista biomassaa ilman turpeen tai kivihiilen käyttöä tukipolttoaineena.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä turpeen kysyntää ylläpidetään keinotekoisesti politiikalla, joka varmistaa turpeen edulliseen hinnan. Mikäli turpeen energiakäyttöä verotettaisiin samoin periaattein kuin muita fossiilisia polttoaineita, vähentyisi turpeen käyttö merkittävästi. Samalla investoinnit jo olemassa olevaan ja käyttökelpoiseen puhtaampaan teknologiaan tulisivat nykyistä kannattavimmiksi.

"Poliitikkojen kannattaisi antaa selvä viesti siitä, että turve on jäämässä menneisyyden energianlähteeksi. Turve-energian sijaan investointien tulisi kohdistua uusiutuviin energianlähteisiin, puubioenergian korjuuseen ja logistiikan parantamiseen. Jos Suomessa halutaan pitää huolta maaseudun elinkelpoisuudesta, kannattaisi panostaa erityisesti biokaasusektorille ", Risto Sulkava sanoo.

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.