p

Greenpeace rohkaisee Suomea tekemään energiavallankumoukseen

Greenpeace julkaisi eilen torstaina energiaske-naarion Suomelle vuoteen 2050. Skenaariossa esitetään, kuinka Suomessa tehdään energia-vallankumous, joka leikkaa ilmastopäästöt ja uudenaikaistaa energiantuotantomme. Ener-giavallankumousmallin laskelmat näyttävät, etteivät muutoksen esteet ole teknisiä eivätkä taloudellisia. Poliittisilla päätöksillä on osoitet-tava oikea suunta energiainvestoinneille.

Greenpeacen energiavallankumousmallissa Suomen energiankulutus vuonna 2050 on 41 prosenttia nykyistä pienempi. Mallin mukaan energiasta 87 prosenttia on uusiutuvaa energiaa vuonna 2050.

Tärkeintä energiavallankumouksessa on ilmastopäästöjen lopettaminen lähes kokonaan. Energiavallankumousmallissa hiilidioksidipäästöt laskevat 93 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Asukasta kohti päästöt laskevat nykyisestä 10,1 tonnista 0,7 tonniin.

”Suomi on aivan liian pitkään juuttunut viime vuosisadan keskitettyyn ja riskialttiiseen, ilmastoa tuhoavaan energiantuotantoon. Nyt on aika tehdä energiavallankumous, jolla pelastetaan ilmasto ja turvataan suomalaisten hyvinvointi. Tekniikka on olemassa ja energiavallankumous tuo työtä. Nyt on poliittisten päätösten aika”, sanoo Greenpeacen energiavastaava Kaisa-Reeta Koskinen.

Sähköä lisää tuulella, biomassalla ja auringolla

Sähkö tuotetaan energiavallankumousmallissa uusiutuvilla energialähteillä. Vuonna 2050 Suomessa tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä lähes kaikki sähkö, 94 prosenttia sähkönkulutuksesta. Ydinvoimasta luovutaan kokonaan 2030-luvun alussa. Suomessa uusiutuvaa sähköä on perinteisesti tuotettu vesivoimalla ja biomassalla. Uudet uusiutuvat energiamuodot, kuten tuuli ja aurinko, kasvattavat voimakkaasti osuuttaan ja kattavat 49 prosenttia sähköntuotannosta vuonna 2050.

Energiavallankumousmallissa tuotannoltaan vaihtelevien energiamuotojen, kuten aurinkosähkön ja tuulen, osuus kasvaa. Tuotantovaihteluiden kompensoimiseksi on investoitava älykkäisiin sähköverkkoihin, kulutuksen säätelyn hallintaan ja sähkön varastointiin.

Koska sekä fossiilisten polttoaineiden hinnat että hiilidioksidipäästöjen hinta nousevat, sähkön tuotantokustannus vuonna 2050 on alhaisempi verrattuna tilanteeseen, ettei energiavallankumousta tehdä. Energiavallankumousmalli auttaa lisäksi tasapainottamaan kansantaloutta, koska fossiilisten polttoaineiden tuonnista luovutaan. Suomen energian nettotuonnin arvo on yli viisi miljardia euroa, josta suurin osa on öljyä ja hiiltä.

Lämpöä biomassasta, auringosta ja maasta

Suomen lämmöntarpeesta katetaan jo tällä hetkellä noin 44 prosenttia uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla tuotannolla. Valtaosa tästä on biomassan polttoa. Suomessa on jo olemassa varsin kattava kaukolämpöverkko, joka mahdollistaa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotetun lämmön että laajan maalämmön ja aurinkolämmön käytön lämmityksessä.

Energiavallankumousmallissa uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetaan Suomen kokonaislämmöntarpeesta 94 prosenttia vuonna 2050. Lämmityksen tarvetta vähennetään vertailumalliin energiatehokkuutta parantamalla ja fossiilisia polttoaineita korvataan auringolla, maalämmöllä, vedyllä ja uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä.

Sähköä liikenteeseen

Liikennettä pitää ohjata kasvavassa määrin raideliikenteeseen ja julkisen liikenteen osuutta on kasvatettava erityisesti kaupunkialueilla. Henkilöautoliikenteessä on siirryttävä hybridi- ja sähköautoihin. Energiavallankumousmallissa mukaan vuonna 2060 liikenteen energiantarpeesta puolet tuotetaan sähköllä.

Liikenteen sähköistämisestä ja sen aiheuttamasta sähkönkulutuksen kasvusta huolimatta päästöt laskevat, koska lähes kaikki sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Energiavallankumousmallin voi kokonaisuudessaan ladata tästä (pdf 28,2 Mt)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.