p

Greenpeace: Päästökauppa sai ensiapua – korjauksia vielä tehtävä

Euroopan parlamentin ympäristökomitea hyväksyi tänään ehdotuksen päästökaupan korjaamisesta. Päästöoikeuksien huutokauppaa lykätään huuto-kauppakauden lopulle, jotta päästöoikeuksien ylitarjontaa voidaan rajoittaa. Tämä kuitenkin korjaa vain osan päästökauppajärjestelmän ongelmista. Tällä hetkellä päästöoikeuden hinta on niin matala, että ohjausvaikutus ei toimi.

”Tämänpäiväinen päätös oli ensiapua päästökaupan pelastamiseksi, mutta järeämpiä toimenpiteitä tarvitaan, jotta järjestelmä saadaan raiteilleen. Vaikka päästökauppajärjestelmä pelastettiin vaipumasta täysin merkityksettömäksi, päästökaupasta ei tällä vielä tule työkalua Euroopan talouden irrottamiseksi hiili- ja öljyriippuvuudesta. Ylimääräiset päästöoikeudet on peruutettava pysyvästi ja vuodelle 2030 on asetettava vahvat päästövähennystavoitteet”, sanoo Greenpeacen kampanjoitsija Kaisa-Reeta Koskinen.

”Greenpeace vaatii Suomen hallitusta tukemaan päästöoikeuksin huutokaupan siirtämistä päästökauppajakson loppupuolelle sekä ajamaan neuvotteluissa pysyviä korjauksia päästökaupan rakenteellisiin ongelmiin. Jos korjauksia ei tehdä, Eurooppaa juuttuu vuosikymmeniksi hiiliriippuvuuteen, joka johtaa ilmastokatastrofiin”, Koskinen jatkaa.

Ylimääräiset päästöoikeudet ovat päästöoikeuksia, joita päästöoikeuksien haltijat eivät tarvitse.

”Esimerkiksi Suomen suurimmat terästehtaat eivät ole koko päästökaupan historiassa ylittäneet saamiaan päästökiintiöitä”, Koskinen sanoo.

Greenpeacen ja WWF:n laskelmien mukaan ylimääräisiä päästöoikeuksia kertyy järjestelmään noin 1,42 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä.

Päästöoikeuksia on liikaa, koska niitä jaettiin alun perin liikaa, taantuma on pienentänyt tuotantoa ja päästöjä on voinut kompensoida.

Vuoden alussa on alkanut uusi päästökaupan huutokauppakausi. Nyt käsittelyssä olleen ehdotuksen mukaan oikeuksia huutokaupattaisiin vain vähän kauden alkupuoliskolla, jotta päästöoikeuksien tarjonta ei entisestään kasvaisi. Greenpeacen ja WWF:n kesällä 2012 julkaiseman raportin mukaan päästöoikeuksien huutokaupan siirtäminen kauden loppupuoliskolle ei riitä, vaan päästöoikeudet on jätettävä kokonaan huutokauppaamatta.

Päästökaupan pitäisi toimia siten, että saastuttajilla on hallussaan päästöjensä verran päästöoikeuksia. Kun päästöoikeuksien määrää portaittain vähennetään, päästöoikeuksien niukkuus nostaa päästöoikeuksien hintaa ja kannustaa päästövähennyksiin siellä, missä se on edullisinta. Ylimääräisten päästöoikeuksien takia päästöoikeuksien niukkuus, jonka tarkoitus on saada aikaan pienempiä päästöjä, saavutetaan tällä vauhdilla aivan liian myöhään, aikaisintaan vuonna 2024.

Päästökauppa on EU:n keskeinen työkalu ilmastopäästöjen vähentämisessä ja näin katastrofaalisen ilmastonmuutoksen estämisessä. Päästökaupan piiriin kuuluvat muun muassa energiantuotanto ja terästeollisuus, kun taas esimerkiksi tieliikenteen päästöt ovat päästökaupan ulkopuolella.
0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.