p

Ympäristöjärjestöjen raportti esittää vaihtoehdot haitallisille biopolttoaineille

Eurooppa voi korvata liikenteessä öljyn turvautumatta haitallisiin biopolttoaineisiin, todetaan alankomaalaisen CE Delftin tutkimuksessa, joka on tehty ympäristöjärjestöjen toimeksiannosta. Sustainable Alternatives for Land-based Biofuels in the European Union -raportti suosittelee perusteellista muutosta Euroopan unionin liikennepolitiikkaan. Etusijalle on asetettava energiatehokkuus, uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöönotto ja kestävien biopolttoaineiden käyttö.


Nykyisen EU:n tavoitteen mukaan Euroopan liikenteestä kymmenen prosenttia pitää kulkea uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Sen lisäksi polttoaineen tuottajien on pienennettävä liikenteen polttoaineiden hiilipitoisuutta kuudella prosentilla. EU-maat pyrkivät saavuttamaan tavoitteen massiivisella viljelykasveista tuotettujen biopolttoaineiden käytöllä ottamatta huomioon niiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia kuten uuden viljelymaan raivaamisesta aiheutuvia ilmastopäästöjä. Euroopan komission raportin (pdf) mukaan suurin osa Euroopan markkinoilla olevista biopolttoaineista vähentää vähän tai ei lainkaan ilmastopäästöjä, kun nämä epäsuorat maankäytön muutokset otetaan huomioon.

CE Delftin raportti, jonka toimeksiantajia ovat Greenpeace, BirdLife Europe, the European Environmental Bureau ja Transport and Environment, osoittaa toimivan vaihtoehdon komission lokakuussa 2012 esittämälle huonolle kompromissille. Jos komission ehdotus (pdf) toteutetaan, kymmenen prosentin uusiutuvan energian tavoite saavutetaan käyttämällä runsaasti haitallisia biopolttoaineita, ja niiden kulutuksen annetaan kasvaa.

Komission esitystä on muutettava. Komission ja Euroopan parlamentin on otettava liikennepolitiikassaan huomioon biopolttoaineiden koko hiilijalanjälki, myös epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat päästöt. Jäsenmaiden ministerit käsittelevät komission esitystä energia- ja ympäristöneuvostojen kokouksissa maalis- ja huhtikuussa.

“Helpoin tapa vähentää liikenteen päästöjä on vähentää energian käyttöä ja kiihdyttää liikennejärjestelmiemme sähköistämistä”, sanoo Greenpeacen biopolttoainevastaava Sini Harkki.

”EU:n liikennepolitiikka on saatava raiteilleen. Kymmenen prosentin tavoite on saavutettavissa ilman viljelykasveista tehtyjä biopolttoaineita. Tämä malli toisi suuremmat päästövähennykset ja olisi eduksi myös Euroopan taloudelle.”

”Tärkeää on tehostaa ja vähentää liikennettä, jotta Suomen liikenteen kokonaisenergiankulutus saadaan laskuun. Liikennettä on myös nopeasti sähköistettävä siirtämällä sitä raiteille ja saamalla sähköautojen käyttö vauhtiin. Sähköntuotannossa on tietysti siirryttävä uusiutuvaan energiaan.”

”Jäljelle jäävät polttomoottorit tarvitsevat edelleen biopolttoaineita. Suomessa St1 tuottaa jo jätepohjaista bioetanolia ja UPM rakentaa kotimaiseen raaka-aineeseen perustuvaa mäntyöljylaitosta. Neste Oilin sen sijaan on luovuttava nopeasti trooppisia metsiä uhkaavan palmuöljyn käytöstä”, Harkki jatkaa.

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.