p

Merkittävin YVA-kehittämishanke vuosikymmeneen käynnistynyt


Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menet-telyjen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi on Suomen ympäristökeskuksen johdolla käynnistetty laaja EU-rahoitteinen kehittämis-hanke IMPERIA. Hanke edistää keskustelua ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämisestä, kokoaa hyviä käytäntöjä, kehittää ja testaa menetelmiä sekä kouluttaa alan toimijoita uusien menetelmien käyttöön. Odotukset ovat suuret, sillä viime aikoina esillä olleet kaivoshankkeisiin liittyvät ympäristövahingot ovat lisänneet kriittisyyttä YVA-menettelyä ja siihen liittyviä toimintatapoja kohtaan.

Tavoitteena järjestelmällisempi, läpinäkyvämpi ja vuorovaikutteisempi YVA

YVA-menettelyn tavoitteena on varmistaa, että hankkeiden merkittävät vaikutukset tunnistetaan ja selvitetään ennen toteuttamista. IMPERIA-hankkeessa tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa, vuoropuhelua ja vaikutusmahdollisuuksia YVA-menettelyissä sekä lisätä kansalaisten, hankevastaavien ja viranomaisten tyytyväisyyttä arviointeihin.

Hankkeen käynnistymisen taustalla ovat nykyisissä YVA-käytännöissä havaitut ongelmat, kuten olennaisten ympäristövaikutusten riittämätön tunnistaminen epäolennaisista vaikutuksista, hankevaihtoehtojen arvioinnin ja vertailun puutteet sekä sidosryhmien riittämättömät mahdollisuudet vaikuttaa YVAn sisältöön arviointiohjelmavaiheessa.

Hankkeessa käydään läpi aihepiiriin liittyvää kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta sekä aikaisempia YVA-hankkeita. Tunnistettuja hyviä käytäntöjä ja menetelmiä jalostetaan ohjeiksi ja työkaluiksi. Niitä testataan kolmessa erityyppisessä pilottihankkeessa. Ensimmäiseksi pilotiksi on valittu laajan tuulivoimapuiston YVA Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Kainuun alueella. Pilotti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hankevastaavana toimivan Metsähallituksen ja konsulttina toimivan Pöyryn kanssa. Toinen pilottihanke liittyy tulvasuojeluun ja kolmas on vielä avoinna.

”IMPERIA on merkittävin YVA-kehittämishanke vuosikymmeneen” arvioi hanketta vetävä Mika Marttunen SYKEstä.

Osapuolilla vankka käytännön asiantuntemus

IMPERIA-hankkeessa toimivat yhdessä YVA -alan huippuosaajat tutkijoista YVA-konsultteihin. Hanketta koordinoivan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) lisäksi siihen osallistuvat Oulun yliopiston Thule-instituutti, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Finland ja SITO Oy. Lisäksi hankkeen aktiivisina yhteistyökumppaneina ovat pilottihankkeita toteuttavat organisaatiot.

”YVA -konsulttien mukana olo on ensisijaisen tärkeää riittävän käytännönläheisten ohjeiden ja työkalujen kehittämisessä” toteaa Marttunen. Hankkeessa mukana olevilla konsulteilla on yli sadan YVA-hankkeen kokemus. ”Asiantuntijajoukostamme monilla on yli 20 vuoden kokemus vastaavista projekteista, ja joukossa on myös nuoria innokkaita asiantuntijoita” toteaa Joonas Hokkanen Rambollista.

Konsultit kokevat myös hyötyvänsä hankkeessa. ”SITOn mukaan lähtemisen motiivina on ollut paitsi halu kehittää menetelmiä, myös parantaa oman vaikutusten arviointiin liittyvän muun toiminnan laatua” toteaa toimialajohtaja Sakari Grönlund.


Rahoituksesta puolet EU:sta

Runsaat kolme vuotta kestävä hanke päättyy 31.12.2015. Kokonaiskustannukset ovat n. 1,3 miljoonaa euroa. Hankeosapuolten ja EU:n lisäksi hanketta rahoittavat myös ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.


  • IMPERIA-hankkeen verkkosivut


  • Lähde: SYKE

    0 comments:

    Lähetä kommentti

    Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.