p

Karibian pieniä saarivaltioita autetaan selviytymään luonnon ääri-ilmiöiden vaikutuksilta


Ilmatieteen laitos on vahvistanut yhteistyöhankkeen avulla Karibian alueen ilmatieteen laitosten hydro-meteorologista osaamista. Tavoitteena on modernisoida maiden sääpalvelutuotantoa ja parantaa varautumista luonnon ääri-ilmiöihin.

Tilastojen mukaan Karibian alueella tapahtuvat luonnononnettomuudet johtuvat pääosin meteorologista, hydrologisista ja ilmastollisista syistä tai niiden seurauksista. Onnettomuudet aiheuttavat maissa ihmisuhrien lisäksi merkittäviä taloudellisia tappioita ja vaikeuttavat näin maiden kehittymistä.

Vaikka varoitusjärjestelmät ovat alueella jo melko korkeatasoisia, on arvioitu, että ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan alueella lisääntyviä ongelmia. Voimistuvat hurrikaanit, merenpinnannousu, sekä sadekausien aikana lisääntyvät sademäärät aiheuttavat ongelmia jo entuudestaan haavoittuvissa ja sääherkissä maissa. Tämän takia järjestelmiä on syytä päivittää ja parantaa mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan vastata ilmastonmuutoksen lähivuosina tuomiin haasteisiin.

Ilmatieteen laitos on yhteistyössä Karibian alueellisen järjestön ACSin kanssa (Association of Caribbean States) auttanut maita selviytymään ilmastonmuutoksen vaikutuksilta juuri päättyneen SHOCS-hankkeen kautta. Varautumista ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin on parannettu mm. lisäämällä ACS-organisaation roolia maiden yhteistyössä. ACS:llä on 25 jäsenmaata ja 4 liitännäisjäsentä laajalti Karibian maista.

–Yhteistyössä on valmisteltu strategista suunnitelmaa, jonka tavoitteena on vähentää luonnononnettomuuksien aiheuttamia tuhoja. Ilmatieteen laitos on kohentanut myös alueen ilmatieteen laitosten osaamista ja välineitä. Käyttöön on otettu kansainväliset normit täyttäviä laatukäytäntöjä, jotka takaavat palveluiden tasaisen roolin maiden kesken, kertoo hankkeen vetäjä Martti Heikinheimo Ilmatieteen laitoksesta.

Säävaroituspalvelujen kehittämistarpeita arvioitiin 16 saarivaltion osalta tulevaisuuden kehitystyöhankkeita varten.  Toinen, kolme vuotta kestävä SHOCS-hankkeen vaihe on tarkoitus aloittaa heti ensi vuonna. Sen budjetti on noin miljoona euroa. Hankkeet rahoittaa Suomen ulkoasianministeriö. – Hanke on tarkoitus jatkua saumattomasti selvittelytyön pohjalta. Tulevan vuoden aikana on tarkoitus tehdä investointeja mm. säähavaintolaitteisiin ja ennustusjärjestelmiin, Heikinheimo toteaa.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.