p

Greenpeace teki pistokokeita Laivakankaalla ja Talvivaarassa

Greenpeacen vapaaehtoiset ottivat pistokokeena näytteitä kahden kaivoksen lähivesistä. Näytteet otettiin Laivakankaalla Raahessa ja Talvivaarassa Sotkamossa marraskuun lopussa. Analyysien mukaan kummankin kaivoksen lähivesissä oli pitoisuuksia, jotka ylittivät talousvesille asetetun rajan.

Laivakankaan näytteet otettiin 27.11.2012, eli ennen kaivoksella tapahtunutta vuotoa. Talvivaaran näytteet otettiin 29.–30.11.2012, 25–26 päivää kipsisakka-altaan vuodon alkamisen jälkeen.

Talvivaarassa sulfaattipitoisuudet lievästi koholla

Talvivaarassa havaittiin pohjoiseen Kuusilampeen virtaavassa Härkäpurossa hyvin emäksistä vettä, mistä tiedotettiin jo näytteenottopäivänä. Muilta osin vesinäytteissä ei ollut merkittäviä eroja Greenpeacen 9.11. ottamiin näytteisiin verrattuna. Kaikissa näytteenottopisteissä kuitenkin veden sulfaattipitoisuus oli lievästi koholla.

Pohjoiseen Kuusilampeen virtaavan veden voimakkaan emäksisyyden takia uusista vesinäytteistä selvitettiin myös ammoniumin ja ammoniumtypen pitoisuudet. Sekä pohjoiseen Kuusilampeen virtaavassa vedessä sekä Rysäsuon mittauspisteessä näiden pitoisuudet olivat lievästi luontaisia pitoisuuksia korkeampia.

Myös Raahessa sulfaattipitoisuus korkea 

Laivakankaalla Raahessa vesinäytteet otettiin tilanteessa, jolloin kaivos ei ollut ilmoittanut normaalista poikkeavista tapahtumista.

Mittauksissa havaittiin kokonaissyanidiarvo, 0,076 milligrammaa litrassa, ojassa, jonka vesi tulee Vasannevan rikastushiekka-alueen eristysojasta. Vasannevan alueella kaivoksen ympäristölupa erityisesti kieltää vesien laskun suojellun lohijoen Piehingin suuntaan.

Mereen purettavasta vedestä mitattiin myös sulfaattia 600 milligrammaa litrassa, kun ympäristöluvassa on sallittu 70 milligrammaa litrassa.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki Laivakankaasta tutkintapyynnön 14.12. sattuneen vuodon takia. Greenpeacen näytteet osoittavat, että vuotoa oli mahdollisesti ollut jo aiemmin.

Näytteet analysoitiin Eurofins Scientificin laboratoriossa.

Greenpeace vaatii kaivostoiminnan ympäristömääräysten kiristämistä ja valvonnan tehostamista. Greenpeacen pistokokeen perusteella voi olettaa, että ongelmia on Talvivaaran lisäksi muissakin kaivoksissa.

Laivakankaan näytteiden tulokset 27.11.Talvivaaran näytteiden tulokset 9.11. ja 29.–30.11.2012  

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.