p

Vuotava Talvivaara käynnistyy ilman varojärjestelmää


Talvivaaran metallitehtaan käynnistyessä jätevesille ei ole riittävää allaskapasiteettia, minkä seurauksena ympäristöonnettomuus uhkaa toistua. Suomen luonnonsuojeluliitto on huolestunut, vuotaako myös kipsisakka-altaan alapuolelle rakennettu Talvivaaran Kortelammen hätäpato.

Kaivosalueella olevien varoaltaiden tulisi olla tyhjiä, mutta ne ovat tiettävästi jo täynnä jätevettä.

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuotovesille rakennettiin Kortelammen hätä- eli turvapato. Paikan päältä saatujen havaintojen mukaan kaivosalueen alapuolelle on valunut punaruskeaa ainesta jopa hehtaarin alueelle. Kun kaivosvettä tulee läpi padon, kyseessä on raskasmetallien ja sulfaatin aiheuttama kuormitus, joka päätyy kaivosaluetta ympäröivään vesistöön ja maastoon.

"Luonto ei ole varoallas. Ympäristölupa kieltää jäteveden laskemisen luontoon. Jos vedet vuotavat luontoon, kaivos ei ympäristöluvan mukaan saa toimia", sanoo suojelupäällikkö Jouni Nissinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Kainuun Ely-keskuksen patoturvallisuusasioista vastaavan ylitarkastajan Heli Nurmen mielestä tihkumisesta ei pidä päätellä, että pato olisi sortumassa. Hänen mukaansa padoille on ominaista että ne suotavat.

Luonnonsuojeluliiton mielestä ELY-keskuksen tulisi valvovana viranomaisena välittömästi tutkia paikan päällä, onko kyseessä jäteveden suotautuminen luontoon. Tutkimus edellyttää kemiallisia analyysejä ja sähkönjohtavuuden mittaamista.

“Neljäs turvapato on tehty ilman kunnollista viranomaisvalvontaa. Sen kestävyys pitää arvioida pikaisesti. Vielä eilisillalla sitä yritettiin tukkia kahden betoniauton ja kaivinkoneen avulla”, kertoo Kainuun luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava Antti Lankinen.

Kaivospiirin ulkopuolella on satojen metrien matkalla raskasmetallitulvan pilaamia rantoja ja suoalueita. Yhtiö toimii laajasti kaivospiirin ulkopuolella, mistä ei ole kuitenkaan tiedotettu asianmukaisesti. Ylä-Lumijärven itäpäässä on uusi kaivanto, johon on johdettu uusi purouoma.

"Talvivaaran on kerrottava Ylä-Lumijärven itäpäässä, kaivospiirin ulkopuolella, tehtävien maansiirtotöiden tarkoituksesta", Lankinen vaatii.

Kaivoksen ei pitäisi Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä louhia ja liuottaa lisää metalleja ennen kuin jätevesiongelma on saatu ratkaistua. Tehtaan tulisi käynnistää vain sellaisia toimintoja, jotka korjaavat aiheutuneita vahinkoja ja estävät uusia päästöjä.

Lähde: SLL
Kuva: Talvivaara

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.