p

VTT: Pientaloalue pohjoisessa voi olla yhtä ekotehokas kuin kerrostaloalue etelässä

Oulun Hiukkavaaran asuinalueesta rakennetaan kestävää yhdyskuntaa.

Kaupunki voi omalta osaltaan vaikuttaa kestävän yhdyskunnan rakentamiseen, kun tämä otetaan ohjenuoraksi alusta lähtien. Ouluun rakennettava ekotehokas Hiukkavaara on esimerkki tästä. Sen kaavoituksessa on huomioitu erityisen hyvin kevyt- ja joukkoliikenne. Asuinalueen ekotehokkuus on pientalovaltaisuudesta huolimatta samalla tasolla kuin pääkaupunkiseudulle rakennettavissa uusissa kerrostalolähiöissä.

Avainasemassa ovat alueen asukkaat, sillä he muuttavat rakennetun ympäristön eläväksi yhdyskunnaksi. Suuri osa Hiukkavaaran tulevista asukkaista asuu jo Oulun seudulla. Haasteena on, miten alueelle muuttavat asukkaat innostetaan mukaan rakentamaan Hiukkavaaraa yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Teknologiakaupunki Oululla on näytön paikka tulevien asukkaiden osallistamisella.

Ekologisesti kestävään rakentamiseen tarvitaan perinteisten rakennustuotteiden lisäksi uuden teknologian sovelluksia. Niiden käyttö edellyttää sekä osaamista että asennemuutosta. Rakentamisen perinteiset ansainta- ja toimintamallit on VTT:n mukaan kyseenalaistettava, osaoptimoinnin sijaan on pyrittävä kehittämään kokonaisuuksia ja yritysten keskinäisistä liiketoimintasuhteista tulee siirtyä kokonaisten ekosysteemien kehittämiseen.

Hiukkavaaran 20 000 asukkaan asuntoalueen rakentaminen tulee maksamaan lähes 2 miljardia euroa. Kunnallisen infrastruktuurin eli julkisten palvelujen ja yhdyskuntatekniikan osuus kustannuksista on 15 prosenttia. Investointikustannukset muodostavat noin puolet asuntoalueen 50 vuoden elinkaarikustannuksista. Päätös rakentamisesta sitoo investoinnin kanssa yhtä suuren menoerän rakennetun rakennusten ja infrastruktuurin hoito- ja kunnossapitokustannuksiin.

Kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen rakentamisessa laajentaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakennusprosessin kaikissa vaiheissa. Riskinkantokykyisille isoille yrityksille sopivien elinkaarihankkeiden tai uudenlaisten verkostojen rakentamisen lisäksi kestävä rakentaminen tarjoaa mahdollisuuksia myös pienille, paikallisille yrityksille.

Hanke on Tekesin Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelman, Oulun kaupungin, Pöyry Oy:n, NCC Rakennus Oy:n, RTK Palvelut Oy:n, Kiinteistö Tapiolan, VTT:n ja Oulun yliopiston rahoittama projekti. Sen tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä siitä, millainen on kestävä yhdyskunta ja miten sellainen rakennetaan.

Tulokset on koottu Liiketoimintaa kestävän yhdyskunnan rakentamisesta -julkaisuun, jossa kuvataan lyhyesti sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen ulottuvuuden teoriataustat ja esitellään arviointimenetelmiä, joista kahta on testattu Oulun Hiukkavaaraan.

VTT:n osuus hankkeesta löytyy verkosta Kestävän yhdyskunnan rakentaminen (pdf) 3,1 Mt))

Lähde: VTT
Kuva: Kestävän yhdyskunnan rakentaminen julkaisusta, VTT

1 comments:

  1. Anonyymi1/19/2013

    Mikä ihmeen kestävä yhdyskunta on 50 vuoden elinkaariajattelu? Maailmalla on paljon satoja vuosia vanhoja rakennettuja ympäristöjä, jotka tulevat säilymään vielä satoja vuosia.

    VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.