p

Ulkopuolinen selvitysryhmä arvioimaan Talvivaaran ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa


Ympäristöministeri Ville Niinistö vieraili tänään Talvivaaran kaivosalueella. Tilanne on se, että valtaosa Talvivaaran jätevesipäästöstä on edelleen kaivosalueella. Yhtiön arvion mukaan noin 600 000 kuutiometriä jätevettä on vuotanut varoaltaisiin. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) arvio on, että pohjoisen suuntaan on valunut 20 000 kuutiometriä jätevettä alueen ulkopuolelle. Yli puolet vuodosta on tukittu, vuoto on yhtiön mukaan supistunut 20 prosenttiin aiemmasta ja päästöt alueen ulkopuolelle on yhtiön mukaan saatu pysäytettyä. Uraanipitoisuus kipsisakka-altaassa on ongelma.

"Uraani- ja raskasmetallipitoista vettä ei saa päästää kaivosalueen ulkopuolelle. Tämä on yhtiön ja valvovan viranomaisen varmistettava kaikilla mahdollisilla keinoilla. Kainuun ELY-keskus edellyttää kaikkia tarvittavia ratkaisuja, jotta lainmukainen tila saavutetaan," Niinistö sanoo.

"Kansalaiset ovat kokeneet, että toistuvat ympäristöongelmat ovat kestämättömiä. Yhtiön ja viranomaisten toimintaan on kohdistunut kritiikkiä. Ympäristöministeriö haluaa arvioida läpikotaisin viime vuosien tapahtumat myös yksittäisenä kysymyksenä, jotta voidaan varmistaa ihmisten luottamus ympäristöviranomaisten riippumattomuuteen ja toiminnan laatuun."

"Siksi nimitämme ulkopuolisen selvitysryhmän arvioimaan Talvivaaran ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa niiden hallinnassa. Selvitys kattaa kaikki viimevuotiset ympäristöongelmat, niiden ratkaisun ja viranomaisten toiminnan niiden yhteydessä. Tarkoitus on arvioida ja tuoda esille puutteita sekä tehdä kehittämisehdotuksia viranomaisten toimintaan ja lainsäädäntöön. Lisäksi selvitetään, onko viranomaisten riippumattomuus aluehallinnossa toteutunut," Niinistö sanoo. Hän painottaa, että on myös ympäristöviranomaisten etu, että ulkopuolinen taho arvioi onko kaikki tehty parhaalla mahdollisella tavalla.

Ryhmä perustetaan ja nimetään huomenna. Selvitys tapahtuu nopealla aikataululla.

Lähde: YM
Kuva: Talvivaara

1 comments:

 1. YM:n tiedotteessa kerrotaan: Yhtiön arvion mukaan noin 600 000 kuutiometriä jätevettä on vuotanut varoaltaisiin ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) arvio on, että pohjoisen suuntaan on valunut 20 000 kuutiometriä jätevettä alueen ulkopuolelle.

  Tuo pitänee paikkansa ellei oteta huomioon näitä varoaltaita mitä ne ovat. Kuitenkin Ely-keskus vahvistaa ettei Talvivaaran varoaltaissa ole pohjarakenteita lainkaan.

  Kainuun ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Unto Ritvanen vahvisti asian Suomen Luonnolle hetki sitten.

  “Kyllä pitää paikkansa. Niissä ei ole ollenkaan mitään pohjarakenteita”, Ritvanen sanoi.

  “Niissä on moreeni [luonnonmaa] pohjalla, että kyllähän sekin lopulta kyllästyy sitten.”

  Suomen Luonnon artikkelin mukaan tämmöinen varoallassysteemin tarkoittaa sitä, että siellä ikään kuin koko pohja on yhtä vuotokohtaa.

  Lue koko artikkeli Suomen Luonto aikakauslehden sivulta

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.