Ulkopuolinen selvitysryhmä arvioimaan Talvivaaran ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa


Ympäristöministeri Ville Niinistö vieraili tänään Talvivaaran kaivosalueella. Tilanne on se, että valtaosa Talvivaaran jätevesipäästöstä on edelleen kaivosalueella. Yhtiön arvion mukaan noin 600 000 kuutiometriä jätevettä on vuotanut varoaltaisiin. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) arvio on, että pohjoisen suuntaan on valunut 20 000 kuutiometriä jätevettä alueen ulkopuolelle. Yli puolet vuodosta on tukittu, vuoto on yhtiön mukaan supistunut 20 prosenttiin aiemmasta ja päästöt alueen ulkopuolelle on yhtiön mukaan saatu pysäytettyä. Uraanipitoisuus kipsisakka-altaassa on ongelma.

"Uraani- ja raskasmetallipitoista vettä ei saa päästää kaivosalueen ulkopuolelle. Tämä on yhtiön ja valvovan viranomaisen varmistettava kaikilla mahdollisilla keinoilla. Kainuun ELY-keskus edellyttää kaikkia tarvittavia ratkaisuja, jotta lainmukainen tila saavutetaan," Niinistö sanoo.

"Kansalaiset ovat kokeneet, että toistuvat ympäristöongelmat ovat kestämättömiä. Yhtiön ja viranomaisten toimintaan on kohdistunut kritiikkiä. Ympäristöministeriö haluaa arvioida läpikotaisin viime vuosien tapahtumat myös yksittäisenä kysymyksenä, jotta voidaan varmistaa ihmisten luottamus ympäristöviranomaisten riippumattomuuteen ja toiminnan laatuun."

"Siksi nimitämme ulkopuolisen selvitysryhmän arvioimaan Talvivaaran ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa niiden hallinnassa. Selvitys kattaa kaikki viimevuotiset ympäristöongelmat, niiden ratkaisun ja viranomaisten toiminnan niiden yhteydessä. Tarkoitus on arvioida ja tuoda esille puutteita sekä tehdä kehittämisehdotuksia viranomaisten toimintaan ja lainsäädäntöön. Lisäksi selvitetään, onko viranomaisten riippumattomuus aluehallinnossa toteutunut," Niinistö sanoo. Hän painottaa, että on myös ympäristöviranomaisten etu, että ulkopuolinen taho arvioi onko kaikki tehty parhaalla mahdollisella tavalla.

Ryhmä perustetaan ja nimetään huomenna. Selvitys tapahtuu nopealla aikataululla.

Lähde: YM
Kuva: Talvivaara