p

Talvivaaran vuoto vaatii valtiolta järeämpiä toimia

Suomen luonnonsuojeluliitto on järkyttynyt siitä, että Talvivaaran vuotokohtaa ei ole saatu vielä tukittua. Raskasmetallien massiivinen vuoto ympäröivään luontoon on jatkunut jo useita päiviä. Liitto vaatii järeämpiä toimia ympäristön tilaa valvovalta Kainuun ELY-keskukselta ja valtiolta.

“Lainsäädännössämme ja viranomaisten toiminnassa on merkittäviä puutteita, kun asiaan ei ole kyetty puuttumaan määräämällä yhtiön toimintaa keskeytettäväksi. Vetoamme Suomen ympäristöhallintoon ja valtioon, jotta tilanne saataisiin nopeasti hallintaan. Toiminnan keskeyttämisen ohella ympäristöhallinnon tulisi harkita koko Talvivaaran ympäristöluvan peruuttamista”, toteaa toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen.

Luonnonsuojeluliiton mielestä kansakunnan tulisi nyt yhdistää voimansa, jotta uhkaava ja laajamittainen Kainuun luonnon pilaantuminen estetään. Kainuun ELY-keskuksen tulisi antaa määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi ja tehostaa sitä uhkasakolla. Myös valtion teettämistoimet ovat mahdollisia poikkeustilanteessa. Palo- ja pelastustoimi, poliisi, armeija ja muut tahot tulisi hälyttää onnettomuuden torjuntaan. Jäteveden valuminen vesistöön ei voi olla missään olosuhteissa hyväksyttävä vaihtoehto.

Suomen luonnonsuojeluliitto ehdottaa valtioneuvostolle harkittavaksi, onko nyt kyseessä sellainen kansallinen erikoistilanne, jossa valtioneuvoston tulisi siirtää Talvivaaran viranomaispäätösten teko paikalliselta ELY-keskukselta kansallisesti päätettäväksi.

“Talvivaara osoittaa, että maamme vesiensuojelu on yhä lasten kengissä. Viranomaisilla on puutteelliset keinot turvata vesistöjen tila. Vesiensuojeluun tulee saada nykyistä selkeämmät keinot. Tähän on mahdollisuus ympäristönsuojelulain uudistuksessa”, Yrjö-Koskinen muistuttaa.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että koko ympäristösuojelulain uudistusta tulee tarkastella ympäristöonnettomuuden kautta. Nykyinen laki ei selvästikään tarjoa riittäviä keinoja saati sellaisia velvoitteita, joilla viranomainen voisi puuttua vesien pilaamiseen.

ELY-keskuksilla on jo nyt “mahdollisuus puuttua” tämänkaltaiseen ympäristön pilaamiseen. Mahdollisuus ei kuitenkaan näytä riittävän, joten se on muutettava “velvollisuudeksi puuttua” ympäristönsuojelulakia uusittaessa.

Luonnonsuojeluliiton mielestä esimerkki, jonka Talvivaara ja Suomen viranomaisten toimintatavat antavat, on sanalla sanoen pelottava. “Sormienläpikatsomiskulttuuri on saatava vihdoin loppumaan. Muussa tapauksessa ympäristön ja vesistöjen pilaaminen tulevat edelleen jatkumaan”, Yrjö-Koskinen varoittaa.

Talvivaarasta muualla verkossa:

Kuvassa: Kipsisakka-altaan vuotopaikka löytyi 6.11. 2012  Kuva: Paikanpäällä.fi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.