p

Roudaton maaperä kasvattaa metsätuhojen riskiä talvimyrskyn sattuessa


Sateinen kesä ja syksy ovat johtaneet ajankohdan keskiarvoa ylittäviin pohjaveden pinnankorkeuk-siin ja vesikylläiseen maaperään. Vetinen maaperä ja pohjaveden korkeat pinnantasot voivat estää roudan muodostumista, jolloin metsätuhojen riski kasvaa myrskyn sattuessa tai raskaan lumen aiheuttaessa suuren painon puiden juurille. Myös hakkuiden eteneminen voi hidastua roudattomuuden johdosta.

Paikoitellen pohjaveden pinnankorkeus ylittää ajankohdan keskiarvon noin 10-50 senttimerillä.  Tämä vaikuttaa roudan muodostumiseen merkittävästi. Pohjaveden lämpövarasto säätelee maaperän lämpöä vapauttamalla lämpöenergiaa kylmänä vuodenaikana ja näin ollen hidastaa roudan muodostumista.

Roudan puuttumisen seurauksena riski metsätuhoille talvimyrskyissä kasvaa. Puiden juuret eivät ole vesikylläisessä maassa yhtä tukevasti kiinni kuin routaisessa maassa. Vuoden 2011 joulukuussa Hannu- ja Tapani- myrskyt kaatoivat paljon puita, jonka seurauksena sähkön- ja vedenjakelussa oli suuria häiriöitä. Tuolloin vallitsivat suunnilleen samankaltaiset olosuhteet pohjaveden pinnankorkeuden ja sään leutouden suhteen kuin tänä vuonna.

"Metsätuhojen riskiä talvikaudella kasvattaa myös erityisesti puuhun kasaantuva tykkylumi yhdessä roudattoman maaperän kanssa. Puiden juuret eivät yksinkertaisesti jaksa kannatella lumen aiheuttamaa suurta lisätaakkaa", toteaa hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta. "Mahdollisiin myrskytuhoihin kannattaa varautua vesihuoltolaitoksilla turvaamalla varavesi- ja varavoimalähteiden saanti."

Mirjam Orvomaa toteaa roudan puuttumisen aiheuttavan myös omat hankaluutensa metsätöille. Maan ollessa vetinen metsäkoneiden pääsy talvileimikoille hankaloituu ja hakkuiden eteneminen hidastuu.

Pohjavesien pinnan nousun arvioidaan jatkuvan kunnes kunnon talvi alkaa. Roudan muodostuminen vaatii mm. pitkän ja kovan pakkasjakson, joten voi olla, että Etelä-Suomen rannikkoalueilla ei tällä talvikaudella juuri muodostu kantavaa routakerrosta.

Lähde: SYKE
Kuvassa: Kaatuneet puut. Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.