p

Metallien pitoisuudet Talvivaaran Lumijoessa eliöille myrkyllisiä


Suomen ympäristökeskus (SYKE) on analysoinut laboratoriossaan uusimpia Talvivaaran eteläisestä vesistöstä sunnuntaina otettuja näytteitä. Havainnot vahvistavat SYKEn aikaisemmat mallinnuksella saadut arviot huonosta tilanteesta kaivosalueesta etelään. Ongelmina ovat nikkelin lisäksi voimakkaasti lisääntyneet kadmiumin, alumiinin ja uraanin pitoisuudet, jotka ovat moninkertaistuneet edellisestä näytteenotosta. Uudet mitatut pitoisuudet ovat eliöstölle myrkyllisiä ja korkea alumiinipitoisuus voi aiheuttaa paikallisia kalakuolemia jopa Laakajärvessä asti.

Haitta-aineet kulkeutuvat pulssina

Aineet ovat kulkeutuneet vesistöön sunnuntain aikana pulssimaisena päästönä, jolloin mitatuissa pitoisuuksissa nähdään hetkellinen piikki. Tämän jälkeen pitoisuuksien lasku tapahtuu vesistöissä nopeasti. Lumijoella pitoisuushuippu on jo ohi. Aineiden määrät ovat hetkellisesti kuitenkin niin suuria, että niillä on välittömiä myrkyllisiä vaikutuksia eliöstölle. Aineiden kulkeutumista Kivijärvelle ja Laakajärvelle mallinnetaan mittaustulosten kertyessä.

Useiden aineiden pitoisuudet ylittävät eliöiden sietokyvyn

Lumijoesta sunnuntaina 11.11. otettujen näytteiden perusteella kaivosalueen eteläisen puolen vesistöön on päässyt nikkelin ja sinkin lisäksi haitallisia määriä kadmiumia, alumiinia ja uraania. Nikkelillä ja sinkillä eliöihin vaikuttavat tasot ylittyvät kymmen- tai jopa satakertaisesti, uraanilla yli kymmenkertaisesti. Kadmiumpitoisuudet ylittävät selvästi vaarallisten aineiden asetuksen mukaisen hetkellisen pitoisuusrajan. Lisäksi vesistöön on päässyt lyijyä, arseenia ja kuparia, mutta niiden pitoisuudet ovat huomattavasti pienempiä, eivätkä aiheuta huolta näiden tulosten valossa.

Tilannetta seurataan edelleen SYKEssä uusien näytteiden avulla. Alueen vesistöille koituvat seuraukset selviävät kokonaisuudessaan kuitenkin vasta aikaisintaan ensi keväänä ja kesällä. On selvää, että luontoon päässeitä haitallisia aineita ei saada täysin poistettua.

Lähde:  SYKE
Kuva: Talvivaara

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.