p

Kansainväliset asiantuntijat arvioivat pohjoisten luonnonsuojelualueiden tasoa


Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoisosien eli Barentsin alueen luonto kuuluu yhteen maailman suurimmista luonnontilaisista metsä- ja tundra-alueista. Monin paikoin koskematonta luontoa uhkaa kiihtyvä luonnonvarojen taloudellinen hyödyntäminen, kuten metsä-, kaivos- ja öljyteollisuus sekä ilmastonmuutos. ”Barentsin alueen luontoarvojen kartoittamisella ja turvaamisella alkaa olla kiire, jotta ainutlaatuista pohjoista luontoa ei täysin menetetä”, sanoo erikoissuunnittelija Anna Kuhmonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Barentsin luonnonsuojelualueverkoston arviointihanke BPAN arvioi pohjoisen suojelualueverkoston suojelun tasoa ja tavoitteita. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on laatinut suojelualueiden luokituksen, joka tarjoaa yhden näkökulman Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoisosien suojelualueiden vertailuun. Näiden neljän maan asiantuntijat ympäristöhallinnosta, tutkimuslaitoksista ja ympäristöjärjestöistä arvioivat Barentsin alueen luonnonsuojelualueita torstaina 15.11. järjestettävässä BPAN-seminaarissa Suomen ympäristökeskuksessa, Helsingissä.

Suojelualueiden laadussa suurta vaihtelua

Barentsin alueella luonnonsuojelualueiden suojelutavoitteet ja suojelun taso vaihtelevat huomattavasti. Tiukan suojelun alueilla elinympäristöjen ja lajien monimuotoisuus on turvattu. Sen sijaan heikosti suojelluilla alueilla saatetaan turvata vain tiettyä lajia, jolloin metsänhakkuut tai kaivosteollisuus heikentävät muu luonnon tilaa tai jopa suojeltavan kohteen luontoarvoineen.

Yhtenäinen luokittelu mahdollistaa kokonaiskuvan luomisen suojelualueverkoston vahvuuksista ja heikkouksista ja näin saadaan kootusti yhtenäistä tietoa yli rajojen päätöksentekijöiden ja viranomaisten käyttöön. "Yhtenäisen ja vertailtavan tiedon tuottamisella pyritään parantamaan vuoropuhelua päätöksenteossa suojelualueverkoston kehittämiseksi", toteaa johtava asiantuntija Tapio Lindholm.

”IUCN-luokittelu on vapaaehtoinen työkalu, joka tarjoaa yhteisen kielen erilaisten suojelualueiden kuvaamiselle eri maissa. BPAN-hanke on tehnyt tärkeän aloitteen, joka tukee neljän maan yhteistyön rakentamista edelleen”, sanoo Nigel Dudley, IUCN suojelualueluokitteluohjeistuksen toimittaja.

Yhtenäinen luonnonsuojeluverkosto hidastaa lajien häviämistä

Rajat ylittävällä yhteistyöllä pyritään tukemaan eri maiden ja alueiden suojeluprosesseja, sillä haasteet ovat yhteisiä. Kokonaisuuden kannalta on tärkeätä, miten erilliset luonnonsuojelualueet ovat sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi monien lajien on kyettävä vaeltamaan suojelualueelta toiselle, jotta niiden populaatiot säilyvät elinkykyisinä.

Barentsin alueen maat ovat sitoutuneet YKn biodiversiteettisopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2020 mennessä. Sopimuksen alaisen suojelualuetyöohjelman yhtenä tavoitteena on perustaa edustava ja hyvin hallinnoitu luonnonsuojelualueverkosto, joka kattaa vähintään 17% maa- ja sisävesialueista. BPAN-hankkeella pyritään tukemaan tämän tavoitteen toimeenpanoa Barentsin alueella.

Eri luontotyyppejä monipuolisesti edustava suojelualueverkosto lieventää ilmaston muutoksen vaikutuksia, ja tukee lajien sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin. Barentsin alueen metsät ja suot sitovat valtavan määrän sekä hiilidioksidia että metaania toimien merkittävänä hiilinieluna. Sen sijaan alueen luonnonvarojen kestämätön käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Lähde: SYKE
Kuvassa: Suo Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.