p

Greenpeace julkistaa Talvivaarasta otettujen näytteiden tulokset

Greenpeace sai tänään perjantaina tulokset Talvivaarasta viikko sitten otetuista näytteistä. Selvimmin metallien raja-arvot olivat koholla odotetusti suoraan kipsisakka-altaasta pohjoiseen päin vuotaneessa virrassa.  Tiettyjen aineiden pitoisuudet ylittivät tuhatkertaisesti talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Luonnonvesistöissä pitoisuuksien nousu oli vasta vähäistä.
Näytteen ottoa. Kuva: Greenpeace
Raudan pitoisuus vuodon kohdalla oli noin kymmentuhatkertainen talousveden laatuvaatimuksiin nähden. Sulfaattia oli 33 000 milligrammaa litrassa, talousveden laatuvaatimuksen ollessa 250 milligrammaa litrassa. Alumiinia mitattiin noin seitsemäntuhatkertainen pitoisuus vaatimuksiin nähden. Sekä rauta että alumiini aiheuttavat kalakuolemia. Myös uraania oli pohjoiseen valuneessa vuodossa näytteenottohetkellä 3,1 milligrammaa litrassa. WHO:n suositusarvo talousvedelle on noin sadasosa tästä eli 0,03 milligrammaa.

Sinkin arvioidaan aiheuttavan haittoja vesieliöstölle pitoisuudessa 0,025 milligrammaa litrassa. Talvivaarasta tulleessa vedessä pitoisuus oli 5,1 milligrammaa litrassa.

Tuloksia tarkastellessa tulee ottaa huomioon, että pitoisuudet laimenevat mitatusta päätyessään vesistöihin. Mittaushetkellä läheisessä Lumijoessa ja Kuusilammessa mangaanin ja sulfaatin pitoisuudet olivat korkeampia kuin kauempana sijaitsevassa Jormasjärvessä. Näitä aineita mitattiin huomattavia määriä myös vuotokohdassa tehdyssä mittauksessa.

Välittömän haitan lisäksi päästöillä on pitkäaikaisia vaikutuksia, joita ei voi tarkasti ennakoida. Aineiden kumulatiivista yhteisvaikutusta on mahdoton arvioida ja vaikutukset ekosysteemiin voivat olla huomattavia, kun aineet kertyvät eliöihin.

Näytteet otti Greenpeacen Unkarin myrkkyasiantuntija Gergely Simon. Ne analysoitiin Eurofins Scientific Oy:n laboratoriossa.

Greenpeace julkaisee näytteiden ottopaikat ja tulokset verkkopalvelussaan kokonaisuudessaan ja kannustaa kaikkia muitakin täyteen avoimuuteen. ”Kriisin hoitaminen ja vastaavien tapausten estäminen jatkossa vaatii kaivosalalta ja viranomaisilta huomattavasti nykyistä suurempaa avoimuutta. Toivomme että niin Talvivaara Oy julkaisee kaikki mittaustuloksena kokonaisuudessaan, jotta tietoja voidaan vertailla ja lopettaa spekulointi vaikutusten laajuudella”, sanoo Greenpeacen kampanjoitsija Jehki Härkönen.
Testien tulokset 
Testien tulokset Greenpeacen sivulla »»

Näytteenottopaikat kartalla:
Lähde: Greenpeace


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.