p

Laki velvoittaa Talvivaara-yhtiön heti ympäristövahinkojen korjaamiseen kaivosalueen ulkopuolella

Talvivaaran kaivosyhtiön tulee lain mukaan tehdä viivytyksettä kaikki mahdolliset toimet haitallisten luontovaikutusten minimoimiseksi ja...
Lue lisää