p

Turpeenkaivun päästöt Suomessa moninkertaisesti arvioitua suurempia


Suomen luonnonsuojeluliiton analyysin mukaan Suomessa käytettävät arviointimenetelmät vää-ristävät rajusti arvioita turvemailta vesistöihin kulkeutuvan orgaanisen aineen määrästä. Syynä ovat päästöjen kehittymättömät arviointimene-telmät ja virheet lähtöoletuksissa.

”Todelliset päästöt voivat olla kymmen- tai jopa yli kaksikymmenkertaisia ominaiskuormituksilla kikkailtuihin arvioihin verrattuna. Suomen vesis-töt eivät kestä nykymenoa, vaan viranomaisten on korjattava pitkään käytössä olleet, suoras-taan valheelliset menetelmät”, vaatii Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Ympäristöministeriö on aloittanut turvemaiden vesiensuojeluohjeiden uusimisen. Suomen luonnon-suojeluliitto ehdottaa, että Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittäisi puolueettomana tutkimuslaitoksena turvepäästöjen todellisen tilanteen. Lisätietoa tarvitaan viipymättä, jotta turvelupia myöntävät aluehallintovirastot ja valvovat viranomaiset ELY-keskuksissa voivat tarkentaa käytäntöjään.

Yhtenä vastikään huomattuna syynä vesien pilaamiseen ovat turvekenttiä  kiertävät eristysojat. Niiden päästöjä ei ole pidetty turpeenkaivusta aiheutuneina. Turvepöly kuitenkin laskeutuu ilman kautta näihin ojiin ja pääsee näin puhdistamattomana vesistöön.

Huomattava osa turvepäästöistä syntyy tulva-aikoina ja rankkasateilla. Tulvavedet karkaavat yleisesti ohi vesiensuojelurakenteiden. Tulvavesien mukana vesistöön voi siirtyä parissa vuorokaudessa koko vuoden arvioitu päästömäärä, ilman että nykyiset mittausmenetelmät havaitsevat mitään.

Tulvavedet menevät usein ohi mittakaivon, jolloin kokonaispäästöä ei voida laskea. Virtavesissä orgaaninen aine puolestaan kulkeutuu joko veden pinnassa tai pohjanmyötäisenä virtauksena. Mittaukset suoritetaan välivedestä, jolloin todellista määrää ei havaita.

”Nyt suomalaisille väitetään, että vedet ovat kunnossa, vaikka ne eivät ole. Orgaanisen turveaineen virhemittaukset ovat pääsyy siihen, että kansalaiset näkevät vesistöissään muutoksia, joita tilastojen mukaan ei ole olemassakaan”, huomauttaa Sulkava.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä ongelmien taustalta löytyy kilpailua vääristävä tukipolitiikka, kuten verohelpotukset turpeenpoltolle ja valtiontuki soiden ojitukseen.

Lähde: SLL
Kuva: Vapo

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.