p

Luonnon monimuotoisuuden osapuolikokous starttaa maanantaina Intiassa


Intian Hyderabadiin kokoontuu lähes 200 eri maan edustajaa, kun biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (biodiversiteettisopimuksen) yhdestoista osapuolikokous (COP 11) käynnistyy maanan-taina.  Korkean tason osuudessa 17.–19. lokakuuta Suomea edustaa valtiosihteeri Katariina Poskiparta.

Kaksi vuotta sitten Japanin Nagoyassa 10. osapuolikokous pääsi sopuun strategisesta suunnitelmasta, jolla luonnon köyhtyminen on tarkoitus taltuttaa vuoteen 2020 mennessä. Nyt alkava kokous on avainasemassa sen varmis-tamisessa, että työ etenee sovitusti eri puolilla maailmaa.  Myös Suomelle on tärkeää olla pai-kan päällä vaikuttamassa päätöksiin.

Suomessa on tehty lujasti töitä, jotta Nagoyan linjaukset saadaan meillä osaksi kansallista päätöksentekoa. Lähiaikoina valmistuvat tarkis-tettu luonnon monimuotoisuusstrategia ja toimintaohjelma.

Asialistalla voimavaroja ja meriluonnon tilaa

Kokouksen yksi keskeisiä asioita on voimavarojen kartoitus. Nagoyassa sovittiin, että osapuolet kartoittavat taloudelliset resurssinsa, joilla ne voivat varmistaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen. Hyderabadissa on tarkoitus todeta raporttien pohjalta rahoituksen lähtötaso ja arvioida lisäresurssien tarve. Määrällisistä tavoitteista sopiminen tulee olemaan erittäin haasteellista, sillä koottu tieto on puutteellista ja hajanaista, eikä lukujen tulkinnasta ole yksimielisyyttä. Asia on esillä myös kokouksen korkean tason osuudessa.

Hyderabadissa päätetään, mitkä merialueet saavat ekologisesti ja biologisesti tärkeän merialueen statuksen. Nimeäminen vaikuttaa alueiden luonnonvarojen hyödyntämiseen, kuten öljyn ja maakaasun poraamiseen sen jälkeen, kun alueita koskevat lainsäädännölliset tai sopimusoikeudelliset toimet tulevat voimaan. Suomi tukee valintakriteerien ottamista käyttöön myös arktisilla merialueilla.

Lisäksi kokouksessa käsitellään muun muassa luonnon muokkausta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä kansainvälisten sopimusten välisen yhteistyön järkevöittämistä.

Suomi näkyy oheistapahtumissa

Suomi on mukana kahdessa kokouksen oheistapahtumassa. Keskiviikkona 10.10. julkaistaan Protected Planet -raportti, jota Suomi on tukenut. Raportti koostuu tiedoista, joita kootaan Googlen karttapalvelun avulla maailman suojelualueiden kattavuudesta. Palvelu seuraa Nagoyassa sovitun tavoitteen toteutumista: vuoteen 2020 mennessä suojelun piiriin tulee saada vähintään 17 % maa-alasta ja sisävesistä sekä 10 % rannikko- ja merialueista.

Tiistaina 16.10. Saamelaiskäräjät ja Metsähallitus kertovat Akwé: Kon -ohjeistuksen käytöstä. Ohjeistusta on kokeiltu Suomessa menestyksekkäästi Hammastunturin erämaa-alueella. Suomessa ohjeet koskevat sellaisia saamelaisten kotiseutualueella toteuttavia maankäytön hankkeita, jotka voivat vaikuttaa saamelaisten kulttuuriin ja elinkeinoihin
Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.