p

Greenpeace: Fukushiman viralliset säteilymittaukset epäluotettavia


Greenpeace suoritti viime viikolla uusia säteilymittauksia Fukushiman kaupungissa ja pahasti saastuneella Iitaten alueella Fukushiman maakunnassa. Iitate evakuoitiin Greenpeacen tehtyä alueella mittauksia viime vuoden maaliskuussa. Mittaukset osoittavat, että viralliset mittausasemat antavat järjestelmällisesti väärän kuvan väestön saamista säteilyannoksista ja että hallituksen puhdistustyöt ovat edelleen hajanaisia, riittämättömiä ja väärin kohdistettuja. Evakuoidut alueet saavat suuremman huomion asuttujen alueiden kustannuksella.

Useampi kuin kolmesta neljästä Greenpeacen Fukushiman kaupungissa tarkistamasta mittausasemasta näytti alempia säteilytasoja kuin oli mitattavissa niiden välittömästä läheisyydestä. Paikoin säteilylukemat olivat kuusinkertaisia 25 metrin etäisyydellä mittauspisteistä.

“Viralliset mittauspisteet on sijoitettu alueille, jotka viranomaiset ovat puhdistaneet. Mittauksemme osoittivat, että säteilytasot ovat huomattavasti korkeammalla heti mittauspisteiden välittömän läheisyyden ulkopuolella,” sanoo Rianne Teule, Greenpeacen Internationalin säteilyasiantuntija. ”Pelkäämme mittauspisteiden luovan valheellista turvallisuuden tunnetta alueen väestössä.”

“Säteilytasoja voidaan vähentää merkittävästi puhdistamalla alueita, mutta Japanin hallituksen työ on edennyt takkuisesti ja Fukushiman kaupungissa on vielä suuri määrä voimakkaasti säteileviä alueita,” Teule jatkaa. ”Edes ilmiselviä kohteita, kuten lasten leikkipuistoja, ei ole saatu puhdistettua, vaikka kolmen reaktorin ytimen sulamisesta Fukushima Daiichin ydinvoimalassa on kulunut jo yli puolitoista vuotta.”

Greenpeace suoritti mittauksissa myös Iitaten alueella, jonka riskiluokitukset Japanin hallitus on jakanut osiin valmistellessaan evakuoitujen asukkaiden paluuta. Kusanon kylään suoritettu tarkastuskäynti osoitti puhdistustoimet riittämättömiksi. Taustasäteily alueella on normaalisti 0,1 mikrosievertiä tunnissa, mutta nyt se oli joillain asuinalueilla kohonnut viiteen mikrosievertiin tunnissa, eli 50-kertaiseksi. Greenpeace mittasi myös 13 mikrosievertiä tunnissa tehtaasta, joka käynnistyi uudelleen syyskuussa. Mittaukset tehtiin metrin korkeudella maanpinnasta. Viiden mikrosievertin annosnopeudella tunnissa asukkaiden saama vuosiannos olisi enemmän kuin 40 millisievertiä, kun kansainvälinen turvaraja on yksi millisievert vuodessa.

“Toisin kuin Fukushiman kaupungissa, Iitatessa saattoi nähdä puhdistustöiden olevan käynnissä. Iitaten puhdistaminen saattaa kuitenkin olla turhaa työtä, sillä vuorien ja metsien vuoksi puhdistaminen on vaikeaa, ja lisää radioaktiivista maata valuu kyliin sadevesien huuhtomana,” kertoo Kazue Suzuki, Greenpeacen Japanin ydinvoima-asiantuntija.

“Hallitus jättää edelleen tarkoituksella huomiotta säteilyn terveysriskit ja luo turhaa toivoa katastrofin uhreille. Pahimmin saastuneilla alueilla eläneiden pitäisi saada kuulla totuus alueen tilasta, vaikka se onkin surullinen”, Suzuki toteaa.

Greenpeace kannustaa Japanin hallitusta suojelemaan japanilaisten terveyttä ja keskittymään tiheästi asuttujen alueiden, kuten Fukushiman kaupungin, puhdistamiseen. Evakuoitujen, pahasti saastuneiden alueiden puhdistaminen ei kannata, jos asukkaat eivät tästä huolimatta voi turvallisesti palata alueille.

Lähde: Greenpeace

Kuva: Greenpeacen säteilymittaus käynnissä Iitatessa, noin 40 kilometrin päässä Fukushiman tuhoutuneista ydinreaktoreista. (Copyright: Greenpeace/Jeremie Souteyrat)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.