p

WWF:ltä uraauurtava opas vastuullisiin investointeihin


Kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF on julkaissut uraauurta-van oppaan The 2050 Criteria, joka neuvoo vastuullisiin investointeihin kymmenellä globaalisti merkittävällä hyödyke-tuotannon alalla. Pankeille ja muille finanssialan toimijoille sekä talousanalyytikoille suunnattu käytännön opas ohjeistaa erityi-sesti maa- ja metsätaloustuotteita sekä kalatuotteita koskevissa investoinneissa.

The 2050 Criteria -oppaassa määritellään keskeiset kriteerit, joiden avulla on mahdollista tunnistaa tuotannonalojen vastuulliset käytännöt ja autetaan välttämään merkittävimpiä ympäristö- ja sosiaalisia riskejä. Opas auttaa myös investoijia hahmottamaan globaalin maatalous-, metsä- ja kalateollisuuden vastuullisuuskysymysten monimutkaista kokonaisuutta ja tunnistamaan vastuullisia yhtiöitä ja hankkeita näillä tuotannon-aloilla.

“Ruokaturva on vuosisatamme suurin haaste. Tarvitsemme välttämättä lisää globaaleja investointeja maatalouteen”, sanoo kehityspäällikkö Kati Malmelin WWF Suomesta. ”Samaan aikaan kun rahoitustarve kasvaa, investoijat ovat heränneet suuriin raaka-aine-, maine- ja rakenteellisiin riskeihin. On olemassa selvä tilaus avata tätä kokonaisuutta ja luoda selkeät ja luotettavat ohjeet vastuullisten toimijoiden tunnistamiselle.”

”Maan, energian ja veden käyttöön sekä sääilmiöihin liittyvät rajoitteet tulevat asettamaan ennennäkemättömiä haasteita ruoan, polttoaineiden ja kuitujen tuotannolle. Silti meidän on tuotettava seuraavien neljän vuosikymmenen aikana enemmän ruokaa kuin viimeisten 8 000 vuoden aikana on tuotettu yhteensä. Ainoa vaihtoehtomme on tehdä se kestävästi.”

The 2050 Criteria –opas määrittelee 10 maailmanlaajuista hyödyketuotannon alaa, joihin kohdistuu kova kysyntä ja joilla on suuret vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, vesiin ja ilmastoon. Nämä ovat vesiviljely, lihan, puuvillan, maidon, palmuöljyn, sokerin, puutavaran, sellun, paperin ja bioenergian tuotanto sekä kalastus.

The Criteria 2050 –opas julkaistiin tiistaina 25.9. Singaporessa.

The 2050 Criteria raportti kokonaisuudessaan löytyy täältä »»

Lähde: WWF
Kuva: The 2050 Criteria raportista

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.