p

VTT panostaa tulevaisuuden sähköajoneuvojen kehittämiseen


VTT on laajentanut tutkimusympäristöään tulevaisuuden sähköajoneuvojen, sähköisten liikkuvien työkoneiden, akustojen ja kompo-nenttien kehittämiseksi. Laboratoriossa voidaan testata ja kehittää raskaitakin ajoneuvoja. VTT:n ja Metropolia ammattikorkeakoulun Kabus Oy:n bussirunkoon rakentama testi-sähköbussi vauhdittaa kotimaisten komponent-tien kehitystyötä. Testibussi esiteltiin ECV-tapahtumassa Otaniemessä 5.9.2012.

Uudet panostukset antavat VTT:lle mahdol-lisuuden kehittää tekniikkaa komponenteista kokonaisiin ajoneuvoihin ja koneisiin.

”Ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden sähköistäminen tulee näkymään entistä selvemmin VTT:n tutkimushankkeissa, joissa yhdistetään mm. materiaali- ja sähkötekniikkaan ja sähkökoneisiin ja ajoneuvoihin liittyvää asiantuntemusta. Lähestymistapamme perustuu suomalaisen teollisuuden tarpeisiin, eli keskitymme hankkeisiin, joilla on todellisia liiketoimintamahdollisuuksia”, toteaa VTT:n tutkimus-professori Nils-Olof Nylund.

VTT:n ajoneuvojen tutkimusympäristö antaa nyt mahdollisuudet tutkia sähköisiä ajoneuvoja ja niiden voimalinjaa kokonaisuutena – sisältäen mm. sähkömoottorit, sähköelektroniikan ja akut. Testauksen yhdistäminen VTT:n voimalinjan mallintamisosaamiseen vauhdittaa uusien ajoneuvojen suunnittelua.

VTT lisää Otaniemessä sijaitsevan ajoneuvolaboratorion toimintaa vastaamaan paremmin sähkö-ajoneuvojen ja sähköliikenteen kehityksen tarpeisiin. Ajoneuvolaboratorioon asennettu teholähde pystyy sekä simuloimaan raskaan sähköajoneuvon akustoa ajoneuvon testauksessa, että tekemään täysimittaisen akuston lataus- ja purkusyklejä. Ajoneuvolaboratorion laajennuksen lisäksi syyskuussa 2012 otetaan käyttöön täysin uusi akkulaboratorio tukemaan sähköisten hyötyajoneuvojen tutkimusta ja kehitystä.

Akkulaboratorion toiminnot jakautuvat akkukennojen, akkumoduulien ja suurten käyttövalmiiden akustojen tutkimukseen ja kehitykseen. Sähköajoneuvoihin soveltuvien energiavarastojen suorituskykyä voidaan mitata toistettavasti erilaisissa kontrolloiduissa olosuhteissa; kylmimmillään –70 celsiusasteen pakkasessa. Akkukennojen ja akustojen tutkiminen erilaisissa ja todellista käyttöä vastaavissa olosuhteissa ja eri käyttötavoilla auttaa kehittämään entistä turvallisempia ja tehokkaampia tuotteita.

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen kehitystyö henkilöliikenteeseen on maailmalla vilkasta, mutta raskaiden ajoneuvojen kehitystyössä kilpailu on vielä vähäistä. Suomalaisella teollisuudella on tällä sektorilla mahdollisuuksia päästä hyviin kilpailuasemiin. VTT:n uusittu akku –ajoneuvolaboratorio tukee ajoneuvojen ja työkoneiden lisäksi sähköteknistä komponenttiteollisuutta, jota on runsaasti ympäri Suomen.

Teknologiapainotteinen ECV-hanke käynnistyy

Laboratorion toiminta tukee hyvin uusia kotimaisia verkostohankkeita. Yksi hankkeista on tänä syksynä käynnistynyt sähköisiä hyötyajoneuvoja kehittävä ECV-hankekokonaisuus (Electric Commercial Vehicles). Tekesin EVE-ohjelmaan kuuluvan ja VTT:n koordinoiman verkostoprojektin laajuus on noin 10 miljoonaa euroa ja mukana on 25 - 30 tutkimusorganisaatiota ja yritystä.

Mukana ovat VTT:n lisäksi mm. Aalto-yliopisto, Tekes, liikenne- ja viestintäministeriö, Metropolia, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Veolia Transport, Normet, Rocla, Fortum, Kabus, Vacon, European Batteries, Helsingin seudun liikenne HSL ja Espoon kaupunki. Kumppaneiden tavoitteet ovat kansainvälisiä: projekti pyrkii kansainväliseen liiketoimintaan sekä mukaan EU-projekteihin verkottuakseen eurooppalaisten t&k-hankkeiden kanssa.

Teollisuuden komponentteja voidaan nyt testata ja kehittää todellisessa käyttöympäristössään eBus-projektissa toteutetun testisähköbussin avulla. eBus-testibussi on VTT:n suunnittelema ja Metropolia ammattikorkeakoulun Kabus Oy:n bussirunkoon kokoama. Komponenttien valmistajat voivat testata ja demonstroida bussimuulin avulla akkujaan ja komponenttituotteitaan ja verrata niitä markkinoilla oleviin tuotteisiin.

Lähde: VTT
Kuva: eBus-testisähköbussi (valokuvaaja Antonin Halas)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.