p

Lumoudu luontotyypeistä - viestintäkampanja kannustaa kuntia lähiluonnon vaalimiseen

Suomen luonto on rikas ja lumoava. Meillä on vielä jäljellä ainutlaatuista, alkuperäistä luon-toa, jota meidän tulee vaalia. Luonnolla on keskeinen sija kuntalaisten arjen hyvinvoin-nissa, ja juuri kunnissa on paras paikallinen asiantuntemus oman alueen erityispiirteistä. Kuntien arvokkaat luontotyypit on viestintä-kampanja, jonka tavoitteena on innostaa kuntia ja kuntapäättäjiä omaehtoiseen lähi-luonnon vaalimiseen. Kaikkiin Suomen kuntiin sekä maakuntiin lähetettiin keväällä 2011 kirje, joka osoitettiin kunnanjohtajalle, kunnanhal-lituksen puheenjohtajalle sekä maakunta-johtajalle ja maakuntahallituksen puheenjoh-tajalle.

Kirjeen allekirjoittivat silloiset ympäristöminis-teri ja asuntoministeri, Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja, Kuntaliiton toimitusjohtaja ja Ahvenan-maan sosiaali- ja ympäristöministeri. Kirjeen mukana lähetettiin kuvailulehtisiä esimerkkeinä kunnan tai sen lähialueen arvokkaista luontotyypeistä. Suomessa on monta hyvää esimerkkiä siitä, että pitkäjänteisillä toimenpiteillä pystytään säilyttämään arvokasta lähiluontoa ja hidastamaan luonnon monimuotoisuuden katoa.

Kampanjan toisessa vaiheessa syksyllä 2011 ja keväällä 2012 tiedotettiin alueittain valtakunnallisille sekä alueellisille tiedotusvälineille luontotyyppien turvaamisen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja niiden tarjoamista ekosysteemipalveluista. Viestimme myös jokaisen luonnossa liikkujan oikeuksista sekä vastuista ja velvollisuuksista luontotyyppien turvaamisessa.

Muistutus lähiluonnon vaalimisesta

Nyt toteutettiin kampanjan kolmas vaihe, jossa kunnanjohtajille ja kunnanhallitusten puheenjohtajille lähetettiin kortti muistutukseksi kevään 2011 kampanjasta ja luontotyyppien turvaamisen tärkeydestä. Samanaikaisesti tuotettiin kuntien ja opettajien käyttöön lisää luontotyypeistä kertovaa materiaalia kuten julisteita ja postikortteja.

Kaikkien kuntien ympäristönsuojelutoimistot saivat myös kirjeen, jossa kerrotaan käytettävissä olevista materiaaleista. Heidän kauttaan pyritän luomaan yhteys mahdollisimman moneen kuntalaiseen.

Nautitaan luontomme kirjosta

Luontomme kirjo koostuu sekä luonnontilaisista että ihmisen muokkaamista luontotyypeistä. Se on kuin palapeli, jonka palat ovat havu-, lehti- ja sekametsiä, reheviä lehtoja sekä monentyyppisiä avoimia ja puustoisia soita. Ne ovat tunturikoivikon peittämiä tuntureita, puuttomia paljakoita sekä kallioita ja kivikoita. Palat ovat merta rannikkoineen, järviä, lampia ja jokia rantoineen sekä saaria ja hiekkarantoja. Ne ovat myös perinteisen karjatalouden muovaamia luontotyyppejä, kuten niittyjä, ketoja ja hakamaita. Näistä jokainen suomalainen voi vielä lumoutua.

Kuntien arvokkaat luontotyypit »»
Lähde: SYKE

Kuvassa: Saari-Soljanen, Seitseminen. Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.