p

Bangkokin ilmastokokouksessa valmisteltiin päätöksiä loppuvuoden osapuolikokoukselle


Eilen päättyneet Bangkokin ilmastoneuvottelut käytiin rakentavassa hengessä, vaikka vaikeim-mat kysymykset, kuten Kioton toisen velvoite-kauden pituus tai edelliseltä velvoitekaudelta ylijääneiden päästöyksiköiden käyttö, jäivät vielä ratkaisematta. Neuvottelut uudesta ilmastosopi-muksesta käynnistyivät hyvin, mikä on hyvä merkki loppuvuonna järjestettävää osapuoli-kokousta ajatellen.

Suurimmat erimielisyydet Bangkokin kokouk-sessa koskivat sitä, kuinka kunnianhimoinen Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden olisi oltava.

"EU on pitänyt johdonmukaisesti kiinni siitä, että uuden sopimuksen valmistelussa on edettävä, jotta toinen velvoitekausi voidaan hyväksyä", Suomen pääneuvottelija Sirkka Haunia sanoo.

Bangkokissa oli nähtävissä, että aiemmin varsin yhtenäinen kehitysmaiden ryhmä on hajonnut neuvotteluissa pienempiin ryhmiin. Saarivaltiot ja vähiten kehittyneet maat ovat tällä hetkellä suurin yhtenäinen kehitysmaaryhmä.

"Saarivaltiot ja vähiten kehittyneet maat ajavat Kioton pöytäkirjalle viiden vuoden velvoitekautta ja tiukkoja sääntöjä, vaikka toiselle velvoitekaudelle on sitoutunut vähemmän maita kuin ensimmäiselle kaudelle. Tämä aiheuttaa sen, että Durbanissa käynnistynyt EU:n yhteistyö saarivaltioiden ja vähiten kehittyneiden maiden välillä on koetuksella", Sirkka Haunia kertoo.

Kaikkien maiden näkemystä uudesta sopimuksesta ei ole vielä selvillä. Sopimusta vastustaa tällä hetkellä selvimmin noin 20 maan ryhmä, johon kuuluvat myös Kiina ja Intia. Kioton ulkopuolelle jättäytyneistä maista Venäjä on ilmaissut selkeästi tukensa uudelle sopimukselle.

Seuraava ilmastokokous on Dohassa 29.11.-7.12. järjestettävä osapuolikokous.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen (ymparisto.fi)

Lähde: YM
Kuva: Bangkok ilmastokokous / UNFCCC

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.