p

Nanohiukkasia metsistä: Tutkijat selvittivät orgaanisten päästöjen vaikutuksia pienhiukkaspitoisuuksiin ja ilmastoon

Ilmakehän pienhiukkasilla on merkittävä vaiku-tus maapallon ilmastoon, sillä ne vaikuttavat säteilyn kulkuun ilmakehässä ja toimivat pilvi-pisaroiden tiivistymisytiminä. Kansainvälinen tutkijaryhmä on julkaissut uusimmat tutkimus-tuloksensa metsien päästöjen vaikutuksista ilmastoon Nature Geoscience -lehden verkko-sivulla, tutkimus julkaistaan lehden heinäkuun numerossa. Tulosten mukaan pienhiukkasen koko vaikuttaa sen sisällä tapahtuviin kemiallisiin prosesseihin.

Hiukkasia tulee ilmakehään sekä luonnollisista lähteistä että ihmisen toiminnan seurauksena. Huomattava osuus ilmakehän pienhiukkasista syntyy ilmakehän höyryistä, jolloin muodostuu erittäin pieniä nanohiukkasia, jotka kasvavat ilmakehässä höyryjen tiivistyessä niiden pinnoille. Pienhiukkasten ilmastovaikutukset riippuvat vahvasti hiukkasten koosta, ja siksi nanohiukkasten kasvu ilmakehässä on yksi tärkeimpiä tekijöitä, kun pyritään ymmärtämään paremmin pienhiukkasten, pilvien ja ilmaston välisiä vuorovaikutuksia.

Suomalaistutkijat selvittivät arvovaltaisessa Nature Geoscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa metsien päästöjen vaikutuksia nanohiukkasiin ja ilmastoon. Metsistä haihtuu ilmaan runsaasti orgaanisia höyryjä, ja näiden orgaanisten höyryjen tiedetään kasvattavan ilmakehän nanohiukkasia. Koska metsistä ilmakehään pääsevien orgaanisten höyryjen määrä riippuu ilmastosta ja pienhiukkaset puolestaan vaikuttavat ilmastoon, muodostaa nanohiukkasten kasvu takaisinkytkennän metsien ja ilmakehän välille.

Nanohiukkasten kasvuun liittyvät prosessit tunnetaan kuitenkin huonosti, mikä aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden ilmastoa ennustettaessa. Nanohiukkasten sisällä tapahtuvat kemialliset prosessit voivat vaikuttaa merkittävästi hiukkasten kasvuun, ja tutkimuksessa näiden prosessien merkityksen todettiin riippuvan vahvasti hiukkasen koosta.

Nature Geoscience -lehden heinäkuun numerossa julkaistava tutkimus The contribution of organics to atmospheric nanoparticle growth on luettavissa ennakkoon lehden verkkosivuilla.

Lähde: Helsingin yliopisto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.