p

Komissio pyytää ympäristöministeriöltä tietoja Talvivaaran ympäristöongelmiin liittyen

EU:n komissio pyytää Suomen viranomaisilta tietoja Talvivaaran kaivoksesta. Komissio selvittää EU:n ympäristödirektiivien (mm. IPPC-direktiivi, YVA-direktiivi, vesipuitedirektiivi, kaivannaisjätedirektiivi) vaatimusten noudatta-mista Talvivaaran toiminnan yhteydessä. Ympäristöministeriö laatii komission selvitys-pyyntöön vastauksen syksyn kuluessa.

Ympäristöministeri Ville Niinistö on tyyty-väinen komission aktiivisuuteen Talvivaaran suhteen.

-On tärkeää, että yritysten toiminnan lainmukaisuutta arvioidaan myös EU-tasolla, ja samalla selvitetään mahdollisuudet parantaa lainsäädäntöä, jotta vastaavia tilanteita ei jatkossa synny, ministeri Niinistö kommentoi.

Ympäristöministeriössä on jo käynnistetty useita toimia kaivosten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi.

-Viranomaisten on voitava voimakkaammin puuttua ympäristöongelmiin. Ministeriö on muun muassa uudistamassa ympäristövalvonnan ohjeistusta. Tavoitteena on tehostaa jo voimassa olevaa mahdollisuutta käyttää hallintopakkoa eli toiminnan keskeyttämisellä tai uhkasakolla velvoittamista määräaikaan mennessä. Lisäksi ympäristönsuojelulain uudistuksen yhteydessä kehitetään lainsäädäntöä sellaiseksi, että viranomaiset valvovat lupaehtojen toteutumista kokonaisuutena paremmin. Samaten valvonta voidaan muuttaa maksulliseksi, Niinistö toteaa.

Kainuun ELY-keskus on antanut Talvivaaralle ympäristöhaitoista useita kymmeniä huomautuksia ja kehotuksia sekä toteuttanut yli sata tarkastuskäyntiä, minkä lisäksi vesistöjen tilaa seurataan tehostetusti.   ELY-keskus teki myös vuosi sitten keväällä tutkintapyynnön poliisille Talvivaaran kaivoksen päästöihin liittyen.  Ympäristöministeriö pyysi laajan selvityksen Kainuun ELY-keskukselta Talvivaaran kaivoksen valvontatoimista joulukuussa 2011.

Päätökset yksittäisten kaivosten toiminnan ehdoista ympäristövaikutusten osalta kuuluvat ympäristöluvan myöntävälle viranomaiselle (useimmiten aluehallintovirasto) ja valvonnan osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöviranomaiselle. Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.