p

Kamppailua ilmastonmuutosta vastaan - avustettu leviäminen lajien pelastus?

Avustettu leviäminen tarkoittaa lajien tai niiden populaatioiden siirtämistä uusille alueille aiempien käydessä ilmastonmuutoksen myötä vähitellen elinkelvottomiksi. Kumpulan kasvitieteellinen puutarha on osa hanketta, jossa testataan uhanalaisen ruijanesikon selviämistä Helsingin leveyksillä, Oulussa ja Pohjois-Norjassa.

Luonnontieteellinen keskusmuseo edustaa alan johtavaa kärkeä tutkiessaan, miten ja millaisissa olosuhteissa avus-tettua leviämistä voisi toteuttaa. Osa tutkimusprojektista keskittyy uhanalaiseen, Suomessakin esiintyvään ruijan-esikkoon (Primula nutans ssp. finnmarchica var. jokelae). Vaikka ruijanesikko on pääosin arktinen merenrantalaji, maassamme se viihtyy Perämeren rannoilla.
Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan on pystytetty koeala, jossa ruijanesikkoa kasvatetaan sen normaalia elinym-päristöä lämpimämmissä olosuhteissa. Täsmälleen saman-laiset koealat on perustettu Pohjois-Norjan Svanhovdin ja Oulun yliopiston kasvitieteellisiin puutarhoihin, jotta voidaan verrata, miten erilaiset ilmasto-olosuhteet vaikuttavat ruijanesikon menestymiseen.

Nopeasti muuttuvan ilmaston ja elinympäristöjen pirstou-tumisen vuoksi hitaasti liikkuvia lajeja saatetaan joutua auttamaan jo aivan lähivuosikymmeninä. Avustettu leviä-minen aiheuttaa kuitenkin kiivasta keskustelua suojelume-netelmän turvallisuudesta, sillä kauhuskenaarioissa tulokas voi aiheuttaa ekologisen katastrofin syrjäyttämällä alueen alkuperäistä lajistoa. Toisaalta parhaimmillaan avustettu leviäminen voi pelastaa lajin sukupuutolta. Ilman tutkimustietoa vaikutuksia on erittäin vaikea ennustaa.

Kumpulan puutarhan koe on aloitettu syyskuussa 2011 ja ensimmäiset tutkimushavainnot saadaan tänä kesänä. Saatavat tutkimustulokset antavat arvokasta tietoa siitä, kuinka ruijanesikkoa voitaisiin suojella ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Jos laji näyttää hyötyvän lämpimämmästä ilmastosta, kannattaa panostaa olemassa olevan populaation hoitoon ja suojeluun. Jos taas lämpimämmän ilmaston havaitaan heikentävän lajin elinkykyä, siirtämistä korkeammille leveysasteille voidaan harkita mahdollisena suojelukeinona.

Tutkimusta voi käydä ihmettelemässä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa koko kesäkauden ajan.

Lähde: HY
Kuvassa Ruijanesikko. Kuva: HY

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.