p

Suomen vastustus uhkaa kaataa EU:n energiansäästötavoitteen

Käynnissä olevat EU-neuvottelut energiatehokkuusdirektiivistä uhkaavat keskeytyä loppuvuoden ajaksi. Neuvotteluiden kariutuminen tekisi EU:n 20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttamisen lähes mahdottomaksi. Suomi, joka hallitusohjelmassaan lupaa edistää EU:n energiatehok-kuustavoitteen saavuttamista, saattaa vastustuksellaan kaataa neuvottelut muun muassa Viron, Espanjan ja Portugalin kanssa.

Euroopan unioni on nykytoimin saavuttamassa vain puolet vuodelle 2020 asettamastaan 20 prosentin energiansäästötavoitteesta. Energiatehokkuus-direktiiviä valmistellaan, koska EU ei ole saavuttamassa tavoitettaan. Direktiivin tarkoituksena on kuroa tavoitteen ja nykytoimien välinen kuilu umpeen.

”Suomi on neuvotteluissa pyrkinyt järjestelmällisesti estämään kunnian-himoisen direktiivin toteutumisen ja Suomea pidetään direktiivin suhteen erityisen vastahakoisena Euroopassa. Suomi toimii näin ollen räikeästi oman hallitusohjelmansa vastaisesti”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

Suomen hallitusohjelmassa lukee, että hallitus edistää määrätietoisesti EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista. Neuvottelut ovat nyt vaarassa päätyä umpikujaan, elleivät vastustavat maat muuta kantojaan tiistaina 5. kesäkuuta käytävässä keskustelussa.

”EU:n energiansäästötavoitteen kariutuminen Suomen vastustukseen heikentäisi mainettamme ympäristö-tietoisena kansakuntana”, Kangas sanoo.

Direktiivi herättää Suomessa vastustusta, sillä sen pelätään tuovan lisää kustannuksia. Euroopan komission hiljattain teettämän selvityksen mukaan direktiivin vaikutukset olisivat kuitenkin taloudelle positiiviset: energiansäästöstä koituva vuosittainen nettosäästö olisi EU:ssa noin 20 miljardia euroa. Lisäksi direktiivin nettovaikutus työllisyyteen olisi suuri. Laskelmien mukaan se toisi Eurooppaan jopa 400 000 lisätyöpaikkaa.

Euroopan komission selvitys energiatehokkuusdirektiivin taloudellisista vaikutuksista (pdf)
Järjestöjen kanta energiatehokkuusdirektiiviin (pdf)

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.