p

Päästösäästöistä päätettävä pian – nämä kansanedustajat tukevat reiluja vähennyksiä

Yllättävän moni suomalainen kansanedustaja on valmis tukemaan erittäin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tulevaisuudessa. Peräti 21 kansanedustajaa vastasi myöntävästi WWF Suomen kyselyyn 40 prosentin päästövähen-nysten tukemisesta vuoteen 2020 mennessä. Reiluja päästövähennyksiä kannattaa kansan-edustajia puoluerajoista riippumatta, mutta vain vihreiltä koko eduskuntaryhmä oli valmis tukemaan päästötavoitteita.

WWF Suomi kysyi toukokuussa kaikilta Suomen kansanedustajilta, tulisiko Suomen vähentää päästöjään 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vertailutasona toimivat vuoden 1990 päästömäärät.

Puolueista ainoastaan vihreät kannatti koko eduskuntaryhmänä päästövähennystavoitetta. Sosialidemokraateista sen kannalla ovat Eeva-Johanna Eloranta, Tarja Filatov, Susanna Huovinen, Jukka Kärnä, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Hanna Tainio. Vasemmistoliitosta tavoitetta tukevat Annika Lapintie, Kari Uotila ja Martti Korhonen. Kokoomuksesta ainoana päästövähennyksiä kannattaa Pertti Salolainen ja keskustalta Antti Kaikkonen. Esimerkiksi perussuomalaisista tai kristillisdemokraateista yksikään edustaja ei vastannut kyselyyn.

”WWF Suomen kyselyllä keskustelu ilmastopolitiikasta ja sen kunnianhimosta vietiin täysin uudelle tasolle, sillä tähän asti on lähinnä puhuttu siitä, kuka olisi valmis tukemaan 30 prosentin leikkauksia päästöihin”, kertoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

Pohjoismaista Tanska päätti maaliskuussa 40 prosentin päästövähennystavoitteesta ja myös Ruotsi ja Norja ovat ottaneet kansallisesti EU:n 20 prosentin tavoitetta tiukemman linjan ilmastopolitiikassaan. Lisäksi Saksa on päättänyt kansallisesta 40 prosentin tavoitteesta. Maat ovat perustelleet tavoitteitaan paitsi ympäristö- ja taloussyillä, myös vähennysten positiivisilla työllisyysvaikutuksilla.

”Suomelle lisää työpaikkoja ja suunnannäyttäjän rooli”

40 prosentin kasvihuonekaasujen vähennys on Suomelle ilmastotieteen mukainen ja oikeudenmukainen tavoite. Tavoite olisi luonteva yhdistää käynnissä olevaan ilmastolakityöhön ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian päivittämistyöhön. Tavoitetta tukevat kansanedustajat perustelivat päätöstään kannattaa kunnianhimoisia päästövähennyksiä muun muassa Suomen edelläkävijyydellä ja ilmastoinnovaatioihin kannustamisella sekä työllisyysmahdollisuuksilla.

”Edistyksellisten maiden on nyt syytä nostaa rimaa ja toimia ilmastopolitiikan suunnannäyttäjänä. Suomen pitää panostaa vahvasti uuteen energiateknologiaan, kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin ja energian säästöön”, kertoo eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen, keskustan Antti Kaikkonen.

”Nykyiset tavoitteet ovat riittämättömiä. Suomen ei tarvitse vain tyytyä seuraamaan mitä muut maat tekevät. Liikenteen ja energiantuotannon lisäksi tarvitaan toimia esimerkiksi asuntojen lämmitys-järjestelmien uudistamiseksi ja puurakentamisen edistämiseksi. Tämä olisi ympäristön etu ja synnyttäisi myös uusia työpaikkoja”, sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie.

Keskustelu päästövähennystavoitteesta liittyy olennaisesti sekä Suomessa käynnissä oleviin politiikka-prosesseihin että kansainväliseen ilmastopolitiikkaan. Suomen ilmastolain esiselvitys julkaistaan 5.6.2012.

"Päästövähennystavoitteesta päätetään kuitenkin ilmastolakikehikon ulkopuolella, eli Suomi voisi nostaa nopeallakin aikataululla tavoitteensa 30 prosenttiin matkalla kohti 40 prosentin tavoitetta. 30 prosentin tavoite on jo valtavirta-ajattelua, ja kun tavoitteen muuttamisen positiiviset vaikutukset huomataan Suomessakin, madaltunee päättäjien kynnys tukea 40 prosenttia", kertoo Kangas.

Kysely toteutettiin lähettämällä kansanedustajille kirje toukokuun alussa ja lähettämällä sen jälkeen muutamia muistutuksia sähköpostitse. Kysely ei ole sitova eikä tieteellinen. Kyselyyn vastaamattomuus ei suoraan tarkoita sitä, ettei kansanedustaja tue tavoitetta, koska kysely ei välttämättä tavoittanut kaikkia edustajia.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.