p

Katastrofien seuraukset minimiin simuloimalla eri toimenpiteiden vaikutuksia

CRISMA-projekti tähtää eurooppalaisten turvallisuuden parantamiseen

Eurooppalaisessa CRISMA-projektissa varaudu-taan yllättäviin suuronnettomuuksiin kehittämäl-lä simulointityökalu, joka auttaa viranomaisia, yhteisöjä ja yksityisiä toimijoita priorisoimaan ihmishenkien ja omaisuuden pelastamisen sekä vaikutusten lieventämisen kannalta tärkeimmät toimenpiteet. Suomesta projektiin osallistuvat VTT, Pelastusopisto, Ilmatieteenlaitos ja Insta DefSec Oy.

VTT:n koordinoimassa CRISMA-projektissa kehitetään simulointityökalua kriiseihin, joilla on välittömät, laajat ja usein peruuttamattomat seuraukset ihmishengille ja yhteiskunnalle. Tällaisia kriisejä ovat esimerkiksi luonnonkatas-trofit, myrkkypäästöt, metsäpalot ja lentokone-onnettomuudet.

CRISMA-projektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisten turvallisuutta lisäämällä tietoa kriiseistä sekä erilaisten päätösten ja toimenpiteiden vaikutuksista kriisien kehittymiseen. Tavoitteena on hyödyntää mallinnusta ja simulointia erilaisten todennäköisten tai kuvitteellisten kriisien ja niihin liittyvien toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseen. Tutkimuksen avulla voidaan auttaa päätöksentekijöitä priorisoimaan merkittävimmät ihmiselämiä pelastavat tai omaisuuden tuhoa estävät toimenpiteet.

Projektissa keskitytään monimutkaisiin kriisitilanteisiin, jotka voivat johtaa suureen tuhoon ja jotka vaativat viranomaisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä. Projekti tuottaa kriisinhallinnan päätöksentekijöille uutta tietoa siitä, miten laajoihin katastrofeihin pitäisi varautua, millaisia toimenpiteitä on kriisin aikana valittavissa ja mitkä ovat niiden vaikutukset.

Projektissa suunnitellaan tietojärjestelmä, jolla voidaan simuloida todennäköisiä tai kuvitteellisia kriisitilanteita ja toimenpiteitä sekä niiden vaikutuksia. Ketjureaktiot ja erilaisten riskien yhteisvaikutukset tullaan ottamaan huomioon: integroitu mallintamisjärjestelmä antaa mahdollisuuden arvioida esimerkiksi luonnonkatastrofien vaikutuksia muun muassa kemianteollisuuteen, ydinenergian tuotantoon, muuhun teolliseen toimintaan sekä kriittiseen infrastruktuuriin. Järjestelmää käytetään sekä lyhyen että pitkän ajanjakson suunnitteluun ja koulutustarkoitukseen.

CRISMA järjestelmä auttaa vertailemaan varautumisvaihtoehtoja ja arvioimaan toimenpiteiden ja investointien mahdollisia vaikutuksia: Onko suojapato suunniteltu rakennettavaksi oikeaan paikkaan? Millaisiin evakuointivaihtoehtoihin tulee varautua? Kannattaako tietylle alueelle kaavoittaa asuntoja vai teollisuutta – vai pitäisikö olla rakentamatta mitään?

Esimerkiksi epätavallisen tulvan etenemistä voidaan kriisitilanteen aikana mallintaa yhdistämällä historiatietoa kentältä saatavaan reaaliaikaiseen tietoon ja päättää, mistä on evakuoitava, mihin saatava lisämiehitystä ja mihin rakennettava lisää tulvapatoja.

CRISMA-järjestelmän avulla voidaan konkretisoida monimutkaisia ja vaikeasti hahmotettavia asioita päätöksenteosta vastuussa oleville henkilöille. Projekti auttaa paremmin ymmärtämään, miten erilaiset onnettomuus- ja uhkatilanteet vaikuttavat ihmisiin, infrastruktuuriin, rakennuksiin ja talouteen. Simulointityökaluaja voidaan hyödyntää myös organisaatioiden tai alueiden yhteistoiminnan suunnittelussa.

Simulointipohjalla on mahdollista yhdistää eri toimijoiden järjestelmien tuottamaa tietoa, luoda uutta tietoa ja esittää se havainnollisessa muodossa. Tällä hetkellä keskeisten toimijoiden yksittäisten järjestelmien yhteentoimivuus on heikkoa - käytännössä katsoen lähes olematonta.

CRISMA-projekti rahoitetaan Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta FP7/2007 - 2013. CRISMA-projektin kokonaisbudjetti on 14,4 milj. euroa. EU:n rahoitusosuus on 10,1 milj. euroa. Projekti päättyy elokuussa 2015.

VTT:n, Pelastusopiston ja Ilmatieteenlaitoksen lisäksi tutkimuspartnereina projektiin osallistuvat Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V (Saksa), AMRA Analysis and Monitoring of Environmental Risk (Italia), AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Itävalta), Association for the Development of Industrial Aerodynamics (Portugali) ja Tallinn University of Technology (Viro). Pelastusopiston lisäksi loppukäyttäjänäkökulmaa tuovat Deutsches Rotes Kreuz (Saksa) ja Magen David Adom (Israel).

Yritysedustajina hankkeessa ovat mukana Insta DefSec (Suomi), NICE Systems Ltd (Israel), European Aeronautics Defence and Space Company – Cassidian (Saksa), Spacebel S.A. (Belgia), Cismet GmbH (Saksa) ja ARTELIA Eau & Environnement (Ranska).

Lähde: VTT
Kuva: Kuvakaappaus, luonnonkatastrofi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.