p

Kulutuksen kohtuullistaminen jää ympäristöpolitiikassa ekotehokkuuden varjoon

Kestävä kulutus ja erityisesti kulutuksen kohtuullistaminen ovat politiikassa yhä vaikeita asioita, vaikka ympäristöhaasteet tunnustetaankin laajasti. - Kulutuksen kokonaismäärän sijaan keskitytään ekotehokkuuteen, siis yhtä yksikköä kohden syntyvään luonnonvarojen kulutukseen, toteaa yhteiskuntatieteiden maisteri Annukka Berg. Hän väittelee Helsingin yliopistossa 20.4. 2012 ympäristöpoliittisesta aiheesta The Multiple Faces of a Sustainability Strategy: Analysing Finland's Programme to Promote Sustainable Consumption and Production. Väitös perustuu etupäässä Suomen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaan (KULTU) (2003-2010) liittyviin asiantuntijahaastatteluihin ja asiakirjojen analyysiin.

Väitöskirjan toinen huomio on, että silloin kuin toimenpiteitä nimenomaan kestävän kulutuksen edistämiseksi esitetään, ehdotukset ovat tavallisesti heikkoja, esimerkiksi tutkimusta tai tiedotuskampanjoita. - Haastatteluissa selvisi, että yksityiseen kulutukseen puuttuminen koetaan vaikeaksi, Berg valottaa. Lisäksi kulutuksen kohtuullistaminen on käytännössä haastavaa: on helpompaa ja halvempaa vaikuttaa rajalliseen määrään tuottajia ja muita tuotteen elinkaaren yläjuoksun toimijoita kuin laajaan joukkoon kuluttajia.

Berg esittää monia tapoja parantaa KULTU-ohjelman tyyppisten laajojen strategioiden toteutusta ja arviointia. Lisäksi hän ehdottaa keinoja, joilla kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikkaa voitaisiin edistää Suomessa. - Monet asiantuntijat kaipaavat lisää taloudellista ohjausta, mutta uusien ohjauskeinojen käyttöönotto vaatii usein vahvaa poliittista tahtoa. Tiedollisen ohjauksen kohdalla vaikuttavuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Sääntelyä jotkut vastustavat periaatteellisista syistä, vaikka myös uusille säännöksille voisi olla tilausta, Annukka Berg listaa.

Laajemmalla tasolla tutkimus tuo esiin, miten talouskasvun tavoite on Suomessa vahva, vaikka lähes kaikki KULTU-ohjelman haastateltavat näkivät kasvuajattelun olevan jollakin tavoin törmäyskurssilla kestävän kehityksen kanssa. - Itse asiassa kasvun kritiikki vain luo epävarmuutta talouden kentälle, jolloin nykyiseen kasvumalliin takerrutaan entistä tiukemmin, Berg sanoo. Tasapainoisempi lähestymistapa vaatisi, että myös kulutuksen kohtuullisuutta edistettäisiin tavalla tai toisella.

Turkulaislähtöinen Berg valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta. Hän on työskennellyt toimittajana, kansanedustajan avustajana sekä erilaisissa ympäristöjärjestötehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Lähde: HY

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.