p

Vastuullisen palmuöljyn kysyntä kasvanut valtavasti

Vastuullisesti tuotetun palmuöljyn osuus maailman palmuöljy-markkinoilla kasvaa nopeasti. Kysynnän nopea kasvu on lisännyt myös tuotantoa. Vastuullisen palmuöljyn tuotanto on kasvanut 250 prosenttia kahden viime vuoden aikana. Luvut käyvät ilmi uudesta RSPO:n (Roundtable for Sustainable Palm Oil) raportista. Nopea kysynnän kasvu tarkoittaa sitä, että palmuöljyn ostajat ja käyttäjät ymmärtävät vastuuttomasti tuotetun palmuöljyn ympäristöhaittoja yhä paremmin.

Vastuullisen palmuöljyn hankinta on kasvanut yli kuusinkertaiseksi vuosien 2009-2011 aikana. Vuoden 2011 lopussa vastuullista palmuöljyä tuotettiin 6,9 miljoonaa tonnia, joka on noin kymmenen prosenttia koko maailman palmuöljyn tuotannosta. Yli miljoonalla hehtaarilla on siirrytty vastuullisempiin viljelymenetelmiin. Palmuöljyä käytetään muun muassa elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja biopolttoaineena.

”Yritysten tietoisuus raaka-ainehankintojensa vaikutuksista on lisääntynyt, mikä näkyy nyt toimintatapojen muutoksena”, sanoo WWF Suomen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta vastaava Sampsa Kiianmaa.

Sertifioitujen eli vastuullisiin tuotantomenetelmiin siirtyneiden viljelmien pinta-ala on noin kaksinkertaistunut joka vuosi vuodesta 2008 lähtien. Eniten sertifioituja alueita on maailman palmuöljyn tuotantokeskuksissa Malesiassa ja Indonesiassa.

”Öljypalmuplantaasien laajeneminen on suurin uhka esimerkiksi Borneon sademetsille. Siellä teemme myös konkreettista suojelutyötä Borneon sydän-hankkeessa, jotta arvokkaimmat metsät ja muut elinympäristöt saadaan suojeltua. Sen lisäksi tuotantoalueiden arvokkaimmat alueet tulee rajata viljelyn ulkopuolelle, vesistöpäästöjä on vähennettävä ja eroosiota torjuttava. Paikallisten oikeudet on myös turvattava”, Kiianmaa kertoo.

Kysynnän lisääntymisestä huolimatta suuri osa vastuullisesti tuotettua palmuöljyä joudutaan yhä myymään tavallisen palmuöljyn hinnalla, sillä kysyntä ei edelleenkään kohtaa tarjontaa. Hintaero näiden välillä on kuitenkin melko pieni. Vastuullinen palmuöljytonni on keskimäärin vain 4,19 dollaria vastuuttomasti tuotettua palmuöljyä kalliimpaa.

Vastuullisesta palmuöljytuotannosta kertova RSPO-sertifikaatti otettiin käyttöön vuonna 2011. Merkin on ottanut käyttöön 34 yhtiötä yhdestätoista eri maasta.

RSPO:n raportti
WWF:n 2011 palmuöljypisteytys

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.