p

Meret happamoituvat ennennäkemättömän nopeasti


Kasvihuonepäästöt happamoittavat meriä nopeammin kuin koskaan viimeisen 300 miljoonan vuoden aikana. Pelkkä nopeutuminen tarkoittaa sitä, että emme tiedä kuinka vakavia seuraukset ovat.

Hiilidioksidin noustessa ilmakehässä sitä siirtyy enenevässä määrin meriin muodostaen hiilihappoa. Tämän seurauksena meri happamoituu, eli veden pH-arvo laskee.

Meren pH-arvo on laskenut 0,1 yksikköä teol-lisena aikana. Merien happamoituminen haittaa merieliöitä kuten koralleja ja simpukoita, jotka ovat riippuvaisia kalsiumkarbonaatista kuoren muodostuksessa. Lisäksi se häiritsee eliöiden lisääntymiskykyä.

Paras vertailu on Eocenekauden lämpö 55 mil-joonaa vuotta sitten, kun valtavat määrät metaania vapautui ilmakehään aiheuttaen nopean lämpenemisen, merien happamoitumi-sen ja massasukupuuton. Mutta silloinkin kesti vähintään 3000 vuotta meren pH:n lasku 0,5 yksikköä, se oli monin kerroin hitaampaa kuin tänään, sanoo Bärbel Hönisch Columbian yliopistosta.

Hönisch kollegoineen tutki menneisyydestä 300 miljoonan vuoden kautta, myös suurinta sukupuuttoaaltoa Permikauden lopussa 252 miljoonaa vuotta sitten, jolloin 96 % merien lajeista kuoli sukupuuttoon.

Kasvihuonekaasuista johtuva happamoituminen ei suinkaan ole ainoa uhka valtameriin, sanoo Nicolas Gruber Institute of Technology Zürich, Sveitsistä. Merien elämää kohtaa myös nouseva veden lämpötila ja vähenevä hapen liukeneminen.

- Meidän täytyy ajatella näiden uhkien esiintymisen yhteisvaikutusta meriekosysteemiin. Vaikka meillä on tietoa kunkin yksittäisten tekijöiden seurauksista, meillä ei ole aavistustakaan siitä, mikä niiden vaikutus yhdessä tulee olemaan, sanoo Nicolas Gruber.

Lähde: NewScientist

Aikaisemmin:
Valtameriä uhkaa "globaalisti merkittävä" merilajien sukupuutto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.