p

Järjestöt: Talvivaaran toiminta tulisi keskeyttää

Valtioneuvosto käsittelee Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta lupaa yhtiön uraanikaivos- ja rikastustoimintaan, joka mahdollistaa Talvivaaran kaivoksesta muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin hyödyntämisen. Luonto-Liitto ja Greenpeace vaativat luvan hylkäämistä siihen liittyvien lisääntyvien riskien ja ympäristöhaittojen vuoksi.

”Talvivaaran haitalliset ympäristövaikutukset ovat herättäneet laajan huolen sen vaikutusalueella. Metallien talteenoton prosessit takkuavat ja haitat vesistöihin ovat olleet odotettua laajemmat. Yhtiön toiminta esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi ei ole ollut riittävää ja luottamusta herättävää”, muistuttaa Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Stranius.

”On kummallista, että kaivos voi jatkaa toimintaansa keskeyttämättä, vaikka toiminta ei ole lupaehtojen mukaista. Talvivaaran toiminta pitäisi keskeyttää, kunnes kaivos kykenee noudattamaan ympäris-tövaatimuksia”, sanoo Greenpeacen energiavastaava Jehki Härkönen.

Talvivaaran ympäristöluvan käsittely on kesken. Alueen kunnissa, Kajaanissa ja Sotkamossa on suhtauduttu nihkeästi luvan myöntämiseen. Sotkamolaiset ja yläsavolaiset ovat kannelleet oikeuskanslerille kaivoksen valvonnasta. Kainuun ELY-keskus on tehnyt tutkintapyynnön Talvivaaran lähijärviin lasketuista jätevesistä.

”Kansalaisten ja alueen ympäristön näkökulmasta tässä tilanteessa Talvivaaralle luvan myöntäminen olisi huolestuttavaa”, toteaa Luonto-Liiton valtuuston puheenjohtaja Senni Luosujärvi.

Talvivaaran uraanilupa ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista toimintaa. Tuotannon kasvattaminen lisää alueen ympäristöön aiheutuvia haittoja; kuljetusten ja prosessissa käytettävien kemikaalien määrät kasvavat. Kaivoksessa syntyvän haitallisen jätteen määrä lisääntyy. On kiistanalaista, että Talvivaarassa on tuotettu uraania ja toimitettu Harjavaltaan ilman asianmukaista tietoa toiminnasta jo kaivoksen aloittaessa. Talvivaaran toiminta tulisi keskeyttää.

1 comments:

  1. YLE tänään: Talvivaaran kaivos alkaa tuottaa uraania Sotkamossa

    Sotkamossa sijaitseva Talvivaaran nikkeli- ja malmikaivos alkaa tuottaa uraania myyntiä varten. Valtioneuvosto myönsi torstaina kaivosyhtiölle luvan uraanin talteenottoon. Uraania on tarkoitus ottaa talteen puolituotteena, niin sanottuna yellow cake -uraanina, ja myydä se kanadalaisyritykselle ydinvoimalaitosten polttoaineen raaka-aineeksi. Toiminnan aloittaminen edellyttää vielä ympäristöviranomaisen hyväksyntää. Lue lisää YLEn sivulta

    VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.