p

Ympäristönsuojelu ei ole kilpailukyvyn este vaan kansallinen valtti

Suomen luonnonsuojeluliitto on pettynyt selvitysmies, vuorineuvos Jorma Elorannan esittämiin näkemyksiin ympäristönormien merkityksestä Suomen kilpailukyvylle. Eilen julkistetussa Investointeja Suomeen -raportissa (pdf (1,7Mt)) nähdään tiukat ympäristönormit lähes yksinomaan kilpailukykyä haittaavana tekijänä. Jopa teolli-suushankkeiden ympäristöarviointien heikentämistä esitetään.

"Raportissa mainitaan kestävä talous, mutta sen sisältö jää epäselväksi. Jo maabrändivaltuuskunta nosti esiin ympäristöarvot kansainvälisen Suomi-kuvan selkeimpänä ja vahvimpana erottavana tekijänä. Elorannan kritisoimat teollisuushankkeiden ympäristö-vaikutusten arviot eivät ole uhka Suomen kilpailukyvylle vaan kes-keinen edellytys luonnon säilymiselle", toteaa Suomen luonnon-suojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa että tiukoilla ympäristönormeilla on nykyään entistä enemmän kilpailukykyä lisäävä vaikutus. Kunnianhimoiset kotimaiset toimet edesauttavat niin sanotun vihreän talouden kehittymistä ohjaamalla investointeja tehokkaampiin teknologioihin, mikä puolestaan lisää työllisyyttä ja innovaatioita. Suomella olisi paljon potentiaalia sekä energiansäästöön että uusiutuviin energialähteisiin liittyvissä teknologioissa. Kuten Eloranta toteaa, kotimainen kysyntä lisää omien teknologioiden vientimahdollisuuksia. Tätä kysyntää vauhdittamaan tarvitaan myös kunnianhimoisia tavoitteita.

"Päästövähennystoimet lisäävät myös energiaturvallisuutta, koska ne vähentävät samalla riippuvuutta öljyn ja kaasun tuonnista", Yrjö-Koskisen mukaan muistuttaa.

Euroopan komissio on arvioinut että esimerkiksi 30 prosentin päästövähennystavoitteen toteutuminen vähentäisi öljyn ja kaasun tuontia arviolta 40 miljardilla eurolla vuonna 2020 (olettaen, että öljyn hinta on 88 dollaria tynnyriltä vuonna 2020).

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.