p

WWF: Laittoman puun virta EU-maihin jatkuu

Useimpien EU-maiden toiminta on liian teho-tonta, jotta ne pystyisivät estämään laittoman ja ekologisesti kestämättömästi tuotetun puutava-ran pääsyn EU:n markkinoille. Tämän osoittaa kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n tuore kyselytutkimus. Parhaiten laittoman puutavaran kitkemiseksi maassaan ovat toimineet Iso-Britannia, Saksa ja Hollanti. Suomi jäi kyselyssä pisteittä, sillä viranomaiset eivät vastanneet WWF:n pyyntöihin luovuttaa tietoa.

”Jos EU-valtiot eivät ryhdy tehokkaampiin kansallisiin toimenpiteisiin, voi laittoman ja kestämättömästi tuotetun puutavaran virta EU:n alueelle jatkua. Tämä köyhdyttää luonnon moni-muotoisuutta entisestään ja lisää sosiaalisia epäkohtia runsaasti laitonta puuta tuottavissa maissa, kuten Indonesiassa tai Afrikan valtioissa”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

”Laittomista hakkuista aiheutuu suuria tulonmenetyksiä trooppisille maille. Laiton puukauppa vaikuttaa negatiivisesti myös Euroopan puutuotteiden hintoihin.”

WWF:n vuodesta 2004 toteuttama kysely kartoittaa EU-maiden kansallisia toimia laittoman puutavaran kauppaa säätelevän ns. FLEGT-asetuksen toimeenpanemiseksi. Kyselyssä tiedustellaan muun muassa, millaisia toimenpiteitä kukin maa on toteuttanut varmistaakseen, että laitonta ja kestämättömästi tuotettua puutavaraa ei pääse maiden rajojen sisälle. Siinä selvitetään, kuinka julkisissa puutuotehankintaohjeissa varmistetaan puun laillisuus ja kestävyys ja kuinka eri ministeriöt toimivat yhteistyössä puutavara-asetuksen toimeenpanemiseksi.

Kyselyn mukaan parhaiten laittoman puutavaran kitkemiseksi maassaan ovat toimineet Iso-Britannia, Saksa sekä Hollanti, jotka ovat edistäneet aktiivisesti muun muassa puuperäisten tuotteiden julkisten hankintojen vastuullisuutta.

Kyselyyn vastaamatta jättäminen tiputti Suomen heikoimpien joukkoon Viron, Slovakian, Kreikan, Italian sekä Espanjan kanssa. Vuonna 2007, jolloin kysely viimeksi suoritettiin, Suomi pärjäsi varsin hyvin sijoittuen kuudenneksi.

WWF pitää tärkeänä, että Suomen ministeriöt, erityisesti MMM, UM, YM ja TEM, tiivistävät yhteistyötään FLEGT-asetuksen toimeenpanon edistämiseksi Suomessa ja lisäävät toimintansa avoimuutta. Julkista tiedonsaantia ja yleisön osallistumisoikeutta ympäristöasioissa edistävä Århusin yleissopimus velvoittaa viranomaisia luovuttamaan ympäristöasioita koskevaa julkista tietoa kaikille sitä pyytäville.
EU hyväksyi vuonna 2003 toimintasuunnitelman laittoman puunkorjuun ja – kaupan torjumiseksi. Toimintasuunnitelma tunnetaan nimellä FLEGT ( Forest Law Enforcement, Governance and Trade).
Vuonna 2013 maaliskuun alussa voimaan tulevalla asetuksella halutaan estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden saapuminen ja käyttö EU-alueella. Tuleva asetus koskee niin Euroopassa hakattua puuta kuin tuontipuutakin. 
Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.