p

Suojelumetsät Borneon ytimessä voivat hyvin

WWF:n tuore raportti kertoo, että Borneon sydämessä sijaitsevan jättimäisen suojelualueen metsät voivat hyvin. Tämä luo toivoa paremmasta tulevaisuudesta alueen uhanalaisille eläimille, kuten orangeille ja borneonnorsuille. WWF Suomi on ollut mukana suojeluhankkeessa alusta alkaen.

Viisi vuotta sitten Brunei, Indonesia ja Malesia sitoutuivat suojelemaan ja kehittämään kestävästi 22 miljoonan hehtaarin suuruista metsäaluetta, jota kutsutaan Borneon sydämeksi. Tältä koko maailman luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäväksi arvioidulta alueelta on kuitenkin puuttunut pohjatieto, jonka avulla pystyttäisiin arvioimaan alueen luonnon tilaa ja seuraamaan sen muutoksia.

Borneonnorsu. Kuva: Wikipedia
Nyt tähän on tulossa muutos.  WWF on tuottanut alueen ympäristön tilasta raportin yhteistyössä Borneolla useita vuosia työsken-nelleiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Seurannan kohteina on yli viisikymmentä erilaista muuttujaa, kuten uhanalainen oranki, sarvikuono ja borneonnorsu. Myös alueen suo- ja ylänkösade-metsien, nummien ja jokien valuma-alueiden tilaa seurataan.

Jokaiselle arvioidulle kohteelle on niiden nykyisen tilan perusteella annettu arvosanaksi erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen tai heikko.

Hyviä uutisia – ja huonoja 

Suurin osa Borneon sydämen metsätyypeistä on arvioitu tilaltaan joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Hyvä kunto on erityisen tärkeää alankometsien kannalta. Tämä metsätyyppi on vakavasti uhattuna muualla Borneon alueella. Alankometsissä elää borneonnorsuja, sarvikuonoja ja orankeja.

Raportti paljastaa myös kielteisiä kehityskulkuja, kuten sen, että Borneon sydäntä uhkaa edelleen esimerkiksi luonnonmetsien kaataminen teollisten palmuöljyviljelmien tieltä.  Myös laittomat hakkuut ja kestämättömän suuret puun hakkuukiintiöt ovat luonnonmetsien uhkana.  Suuria ongelmia ovat myös metsäpalot, kaivostoiminta ja villieläinten metsästys.  Näitä asioita seurataan tulevissa raporteissa.

Suomi vahvasti mukana

WWF Suomi on alusta saakka ollut tukemassa Borneon sydämen suojelua oman, Keski-Kalimantanilla sijaitsevan hankkeensa kautta.

”Lähivuodet tulevat määrittämään miten Borneolle käy, ja siksi tarvitsemme luotettavaa tietoa, joka auttaa päätöksentekijöitä toimimaan luonnon hyvinvoinnin säilyttämiseksi”, sanoo ohjelmapäällikkö Sami Tornikoski WWF Suomesta.

”Raportti myös vahvistaa sen, että WWF Suomen hanke on oikein suunnattu. Pyrimme vähentämään metsiin kohdistuvia paineita, joita luovat esimerkiksi metsä- ja kaivosteollisuus sekä palmuöljyn viljely. Suojelun ohella pyrimme myös vahvistamaan paikallisväestön oikeuksia ja elinkeinoja.”

”Nyt Borneon alueen hallitukset ja tärkeimmät sidosryhmät voivat tarkkailla yhdenmukaisella tavalla Borneon sydämen tilaa.  Seurantamenetelmällä voidaan parantaa alueen kestävään käyttöön ja suojeluun liittyvää päätöksentekoa.”

The Environmental Status of the Heart of Borneo -raportin on kirjoittanut WWF Indonesian kenttäbiologi Stephen Wulffraat.

WWF Suomen Heart of Borneo-hanke toteutetaan Suomen ulkoasiainministeriön tuella.

Raportti The Environmental Status of the Heart of Borneo ja sen tiivistelmä ovat ladattavissa täältä »»
Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.