p

Polaarialueiden ilmastoasiantuntijat kokoontuvat Lappiin

Maailman ilmatieteen järjestön polaaristen asioiden asiantuntijat eri puolilta maailmaa kokoontuvat Lappiin 6.2.–8.2. pohtimaan polaarialueiden ilmastollisia haasteita ja tarpeita.

Polaarialueet, eli pohjois- ja etelänapaa ympäröivät alueet, sekä varsinaisten polaarialueiden kaltaiset lumiset vuoristoalueet ja jäätiköt, kuten Himalajan ylänkö, muodostavat globaalisti keskeisen kokonaisuuden. Maapallon kryosfäärin, eli jäätiköiden ja lumen peittämän kerroksen, merkitys on hyvin suuri esimerkiksi maapallon makeanveden saatavuuden kannalta. Polaarialueiden ilmasto-muutoksella arvioidaan myös olevan erittäin suuri vaikutus maail-manlaajuisesti ilmastonmuutoksen etenemiseen ja säävaihteluun.

Jäätiköiden sulamisen myötä toiminta polaarialueilla, kuten merenkulku, on viimeisten kymmenen vuoden aikana vilkastunut huomattavasti. Tämän myötä on kasvanut tarve saada alueilta tarkempaa ja luotettavampaa meteoro-logista havainto- ja tutkimustietoa. Myös tarve tuottaa esimerkiksi Koillisväylälle räätälöityjä sää-, jää-, ja meripalveluja on kasvanut.

Paneeli selvittää alueen mahdollisuuksia ja haasteita

Maailman ilmatieteen järjestö WMO perusti neljä vuotta sitten asiantuntijapaneelin (WMO Executive Council Panel of Experts on Polar Observations, Research and Services) selvittämään, mitä globaaleja haasteita ja mahdollisuuksia polaarialueiden muuttuminen tuo ja miten havainto- ja tutkimustoimintaa sekä palveluita voitaisiin kehittää polaarialueiden käyttäjien tukemiseksi.

Asiantuntijapaneelin tavoitteena on mm. luoda kehittämissuunnitelma maailmanlaajuiselle polaarialueiden sääennustusjärjestelmälle (Global Polar Prediction System, GIPPS). Lisäksi paneeli käsittelee alueen havaintotoiminnallisia tarpeita. Kokouksen ehdotukset viedään ensi kesänä kokoontuvan WMO:n hallintoneuvoston päätettäväksi. Suomen puolesta hallintoneuvoston työskentelyyn osallistuu Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas, joka valittiin hallintoneuvostoon viime keväänä.

Paneeli koostuu ilmatieteen laitosten asiantuntijoista ympäri maailmaa. Puheenjohtajana toimii Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n puheenjohtaja David Grimes, joka myös johtaa Kanadan ilmatieteen laitosta. Suomen Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas toimii kokouksen toisena puheenjohtajana. Luostolle saapuu asiantuntijoita mm. Pohjoismaista, Saksasta, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Yhdysvalloista ja Chilestä. Kokouksessa on mukana myös mm. Islannin Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Árni Snorrasson.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.