p

METSO-ohjelma etenee hyvin - kysy ministeri Niinistöltä ohjelmasta ystävänpäivänä

Metsien monimuotoisuutta turvaava METSO-ohjelma etenee suunnitellusti. Ympäristöministeriön ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vuoden 2011 tavoite täyttyi, kun kaikkiaan 6 012 hehtaaria yksityismaata saatiin suojelun piiriin.

Ympäristöministeri Ville Niinistö iloitsee ohjelman suosiosta. "METSO-toimintaohjelma on vakiinnuttanut paikkansa metsäalan yhteisenä juttuna, ja sillä on syystäkin erinomainen maine. Ohjelmaa jatketaan vuoteen 2020 asti, eli metsäluonnon monimuotoisuuden saralla saadaan paljon hyvää aikaan jatkossakin. Hallitusohjelman linjausten pohjalta on mahdollista pysäyttää luonnon monimuotoi-suuden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä."

Ministeri Niinistö vastaa METSO-aiheisiin kysymyksiin 14.2. tunnin ajan kello 15 alkaen. Kysymyksiä voi esittää tuolloin ohjelman 1001 tapaa tykätä metsästä -yhteisössä Facebookissa. Kysymyksiä voi myös jättää ennakkoon yhteisön seinälle tai sähköpostitse tiedotteen lopussa mainituille henkilöille.

Vapaaehtoista suojelua koko maassa

Viime vuonna valtion omistukseen metsiensuojelualueita saatiin 2 862 hehtaaria, ja yksityisiä suojelualueita perustettiin 2 956 hehtaarin verran. Lisäksi viime vuonna tehtiin 23 kahdenkymmenen vuoden määräaikaista maanomistajan ja valtion välistä suojelusopimusta. Niiden yhteispinta-ala on 194 hehtaaria.

Eniten viime vuonna suojeltiin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä sekä puustoisia soita ja soiden metsäisiä reuna-alueita. Myös maankohoamisrannikon kohteita sekä kallio- ja jyrkännealueita saatiin suojeluun melko hyvin. METSO-ohjelma eteni suhteellisen hyvin koko maassa. Vauhdikkaimmin uusia METSO-alueita perustettiin Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Kainuussa, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Maanomistajia kannustetaan jatkossakin tarjoamaan metsiään METSO-ohjelmaan, ja aikaisempaa vilkkaampaa tarjontaa toivotaan etenkin Hämeen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen alueilla.

Yksityismaiden osalta METSO pohjaa maanomistajien tekemiin vapaaehtoisiin suojelutarjouksiin. Tarjouksia arvioidaan erityisten suojelukriteereiden valossa, ja maanomistaja saa ohjelmaan hyväksytyistä kohteista korvauksen. Suojeluun halutaan muun muassa metsiä, joissa on runsaasti lahopuustoa ja järeää lehtipuustoa, lehtoja, perinneympäristöjä, harjujen paahdeympäristöjä ja maankohoamisrannikon metsiä.
Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.