p

Ilmatieteen laitos ottaa käyttöön uuden ilmastollisen vertailukauden

Ilmatieteen laitos on laskenut uuden ilmastollisen vertailukauden tilastot, jotka perustuvat vuosien 1981–2010 säähavaintoihin.

Tuoreet tilastot kuvaavat vallitsevan ilmaston olosuhteita ja ovat tärkeä pohja ajankohtaisten sääolosuhteiden tulkinnoille ja sääseurannalle. Ilmastotilastoja käytetään myös erityisesti sää- ja ilmastoriippuvaisilla aloilla tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Ilmastotilastot lasketaan maailmanlaajuisesti 30 vuoden säähavainnoista. Maailman ilmatieteen järjestön, WMO:n, asettama virallinen vertailu-kausi on 1961–1990. Suosituksena kuitenkin on, että tilastoja päivitettäisiin mahdollisuuksien mukaan 10 vuoden välein. Suomessa edellinen päivitys tehtiin kymmenen vuotta sitten.

Havaintoasemakohtaisia tilastoja eri säätekijöistä

Uudelle vertailukaudelle 1981–2010 on laskettu eri säätekijöiden, kuten lämpötilan ja sademäärän kuukausikeskiarvoja sekä jakaumia kymmenille säähavaintoasemille. Uudelle vertailukaudelle on lisäksi määritelty muun muassa termisten vuodenaikojen vaihtumisen ajankohdat ja lumipeiteajat.

Uuden vertailukauden 1981–2010 havaintoasemakohtaiset lämpötilan tilastoarvot ovat tyypillisesti hieman korkeammat kuin edellisellä vertailukaudella 1971–2000. Koko maan vuosikeskilämpötila on uudella vertailukaudella lähes 0,4 astetta korkeampi kuin edellisellä vertailukaudella. Havaittu lämpötilan nousu on kohtuullisen hyvin sopusoinnussa malleihin perustuvien arvioiden kanssa ilmastonmuutoksen suuruudesta Suomessa.

Sademäärässä vuosien välinen vaihtelu on suurempaa kuin lämpötilassa, joten myöskään vertailukausien väliset erot eivät ole yhtä selkeitä. Keskimäärin vuoden sademäärä on kuitenkin uudella vertailukaudella hieman suurempi kuin edellisellä vertailukaudella.

Uuden vertailukauden käyttöönotto

Uusi vertailukausi on otettu käyttöön Ilmastopalvelussa, mutta käytännössä päivitämme esimerkiksi verkkopalvelumme karttoja ja taulukoita vähitellen pitkin vuotta kulloinkin ajankohtaisille sivuille.

Uuden vertailukauden käyttöönotossa on yksi merkittävä poikkeama. Lämmitystarveluvun vertailukautena käytetään vielä toistaiseksi vuosia 1971–2000, sillä se on määritelty mm. kiinteistöjen energiatodistuksiin liittyvässä lainsäädännössä näin.

Uuden vertailukauden tilastot julkaistaan Ilmatieteen laitoksen Raportteja-sarjassa.

Lähde: Ilmatieteen laitos
Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.