p

VTT: Suomi tarvitsee lisää päästövähennyksiä päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla

Nykyisillä päästökaupan ulkopuolisten sektorien toimilla saavutetaan VTT:n arvion mukaan noin 7 %:n päästövähennys vuoden 2005 päästötasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisätoimia tarvitaan, sillä näille sektoreille, joita ovat mm. liikenne, maatalous ja osa rakennusten lämmityksestä, nykyinen vähennystavoite vuodelle 2020 on 16 %.
Tutkimuksessa tarkasteltiin VTT:n kehittämällä laskentamallilla lisätoimia, joilla ei-päästökauppasektorin tavoite voitaisiin saavuttaa sekä toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia. Yksittäisistä lisätoimenpiteistä kustannusten kannalta tehokkaimpia olivat öljyä muilla energiamuodoilla korvaavat toimet lämmityksessä sekä metaanin ja F-kaasujen päästöjä pienentävät toimet. Tuontiöljyn korvaaminen halvemmalla kotimaisella energialähteellä on kansantalouden kannalta erittäin kannattavaa. Metaani- ja F-kaasut ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joten tietyt niitä vähentävät toimet ovat melko kustannustehokkaita.

VTT:n laskelmien mukaan nykyisen 16 %:n vähennystavoitteen saavuttaminen maksaa suorina kustannuksina noin 600 milj. euroa vuoteen 2020 mennessä. Kustannuksia ei voida kohdistaa millekään yksittäiselle toimijalle. Kustannusarvio on hyvin epävarma: jos esimerkiksi öljytynnyrin hinta nousee 10 US-dollaria oletettua suuremmaksi vuosina 2010–2020, laskevat päästövähennyskustannukset noin 100 milj. eurolla.

Keskustelu EU:n vuoden 2020 päästövähennystavoitteen tiukentamisesta jatkuu osana ns. vähähiilitiekartan käsittelyä. Tiukemman päästötavoitteen saavuttaminen vaatisi useampien lisävähennyskeinojen käyttöönottoa ja lisäisi kustannuksia noin kolmanneksella.

VTT toteutti tutkimuksen ympäristöministeriön toimeksiantona. Tehtävänä oli arvioida, miten ei-päästökauppasektorin päästövähennykset ovat toteutuneet ja miten kehityksen arvioidaan jatkuvan. Tarkasteltavaksi valittiin nykyinen 16 prosentin vähennystavoite sekä tiukempi tavoite, johon EU mahdollisesti siirtyy.

Tutkimuksessa on pyritty tunnistamaan tärkeimmät ei-päästökauppasektorin päästövähennyksiin vaikuttavat tekijät, ja tutkimuksessa esitetyt määrälliset arviot ovat suuruusluokka-arvioita.

Arvio ei-päästökauppasektorin päästövähennyskeinoista ja kustannuksista Suomessa »» (pdf)

Lähde: VTT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.