p

PUTTE-hankkeet löytäneet lähes 50 tieteelle uutta lajia

Harsokorentojen siivet ovat tiheän harsomaisen suonituksen
kuvioimat. Kuva Teemu Rintala.
Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) toisen kauden tutkimus-hankkeissa on löydetty aikaisempien löydösten lisäksi yli 150 Suomelle uutta lajia, joista lähes 50 on tieteelle uusia. Ympäristöministeriön rahoittamassa kymmenessä hankkeessa on tuotettu runsaasti uutta tietoa uhan-alaisten lajien levinneisyydestä ja elinympäristö-vaatimuksista. Tämä on ensiarvoisen tärkeätä tietoa suunniteltaessa luonnon kestävää käyttöä.

Eniten uusia lajeja on löydetty sienistä, kaksisiipisistä ja kalkkikallioilla elävistä jäkälistä.  Lisäksi on kertynyt run-saasti uutta tietoa aikaisemmin puutteellisesti tunnettujen lajien esiintymisestä. Tämä mahdollistaa entistä kattavamman uhanalaisarvioinnin: PUTTE-hankkeiden tuottamien tietojen avulla uhanalaisarvioinnin piiriin tullaan saamaan noin 300-1000 uutta lajia.

Kalkkikallioiden suojelua tulisi tehostaa

Lehdot, kalkkikalliot ja lahopuuta sisältävät metsät ovat hankkeissa selvitettyjen lajien pääasiallisia elinympä-ristöjä. Parantuneen tiedon myötä näiden elinympä-ristötyyppien merkitystä ja hoitotarvetta voidaan arvioida uudelleen. Esimerkiksi kalkkikallioiden ja -louhosten suojelutarve on suurempi kuin mitä aikaisemmin arveltiin.

Vuosina 2009-2011 rahoitetut PUTTE-hankkeet ovat toistaiseksi julkaisseet noin 20 tieteellistä artikkelia ja määritysoppaan limasienistä. Lisäksi työn alla ovat lajioppaat metsäelinympäristöjen indikaattorisienistä ja verkkosiipisistä. PUTTE-opaskirjojen taso on ollut korkea. Suomen luteet palkittiin Vuoden tiedekirja 2010 -kunniamaininnalla, ja Suomen jäkäläopas voitti vuoden 2011 Tieto-Finlandia -palkinnon.

PUTTE-tutkimusohjelma on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOa. Vuonna 2003 käynnistynyt PUTTE tuottaa METSO-ohjelmalle tärkeää perustietoa Suomen metsälajistosta ja auttaa suuntaamaan metsien vapaaehtoista suojelua ja luonnonhoitoa uhanalaisen lajiston kannalta merkittävimpiin elinympäristöihin. Kaikkiaan PUTTE-tutkimusohjelmassa on tähän mennessä löydetty yli 1600 Suomelle uutta lajia, joista yli 230 on tieteelle aiemmin kuvaamattomia. Kyseessä on myös kansainvälisesti merkittävä lajiston tutkimushanke.

Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.