p

Linnut ja päiväperhoset eivät pysy muuttuvan ilmaston perässä

Perhostutkija kerää päiväperhosia niityllä. Kuva Marjo Heliölä.

Euroopan ilmaston lämmetessä lintujen ja päiväperhosten lajiyhteisöt ovat muuttuneet, mutta eivät yhtä nopeasti kuin ilmasto-olosuhteet edellyttäisivät. Päiväperhoset ovat sopeutuneet muuttuneisiin ilmasto-oloihin hieman lintuja nopeammin. Lajiryhmien väliset erot sopeutumisnopeudessa voivat aiheuttaa esimerkiksi häiriöitä niiden keskinäisissä vuo-rovaikutussuhteissa.

Suomen ympäristökeskus on mukana eilen arvostetussa Nature Climate Change -lehdessä julkaistussa monikansallisessa tutkimuksessa, jossa osoitettiin nyt ensimmäistä kertaa, että ilmaston lämmetessä linnut ja päiväperhoset eivät ole pystyneet siirtymään yhtä nopeasti pohjoisemmaksi kuin ilmasto-olosuhteet sen mahdollistaisivat. Lajiyhteisöjen sopeutuminen muuttuneisiin ilmasto-oloihin tapahtuu viipeellä. Viimeisten 20 vuoden aikana tätä viivettä eli "ilmastovelkaa" arvioitiin keskimäärin kertyneen päiväperhosille 135 km ja linnuille 212 km. Suomen kannalta erityistä tuloksissa oli se, että lajiyhteisöt olivat muuttuneet eniten Pohjois-Euroopassa.

Luontoharrastajien keräämä tieto kullanarvoista

Luontoharrastajien vapaaehtoistyö on ensiarvoisen tärkeää luonnon tilan seurannassa. Tämä kansainvälinen tutkimus perustui seitsemän eri maan lintu- ja päiväperhosseurantojen aineistoihin. Vapaaehtoiset havainnoijat ovat käyttäneet niiden keräämiseen yli 1,5 miljoonaa maastotyötuntia. Suomen osalta tutkimus hyödynsi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämän maatalousympäristön päiväperhosseurannan tietoja.

SYKEn koordinoima maatalousympäristön päiväperhosseuranta aloitettiin vuonna 1999. Siihen on osallistunut vuosittain noin 50 perhosharrastajaa, ja he ovat kirjanneet muistiin lähes 800 000 perhosyksilöä. Seurannan tulokset raportoidaan vuosittain Suomen Perhostutkijain Seuran Baptria-lehdessä sekä seurannan verkkosivuilla.

Lintujen ja päiväperhosten lajiyhteisöjen muutos tutkimukseen osallistuneissa maissa. Nuolen korkeus kuvastaa havaitun muutoksen voimakkuutta. Nouseva nuoli tarkoittaa, että lajiyhteisöt koostuvat enenevässä määrin eteläisistä, lämpimämpään ilmastoon sopeutuneista lajeista. Avoimet nuolet tarkoittavat, että trendi ei ole merkitsevä.

Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.