p

Ympäristöministeri Niinistö: Talvivaaran ympäristöongelmat ovat olleet mittavia

Ympäristöministeri Ville Niinistö on pyytänyt selvityksen Kainuun ELY-keskukselta Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista.

Kainuun ELY-keskuksen ympäristöviranomainen selvitti Talvivaaran Kaivososakeyhtiön Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja toimintaansa valvontaviranomaisena. Niinistön mukaan Kainuun ELY-keskus on puuttunut Talvivaaran ongelmiin monipuolisesti, vaikka alueen asukkaiden kannalta päästöt ovat kestäneet kohtuuttoman kauan.

"Tarkastuksia on ollut parikymmentä vuosittain kaivoksen toiminnan aikana. Huomautuksia toiminnan saattamiseksi ympäristönsuojelulain ja ympäristöluvan mukaiseksi on annettu 38 ja kehotuksia kymmenen. Tämä osoittaa, että ympäristöongelmat ovat olleet mittavia ja että niitä on selvitetty laajasti", Niinistö kertoi.

Kaivoksen päästöt ja niistä aiheutuneet ympäristövaikutukset ilmaan ja etenkin vesistöihin ovat olleet suuremmat kuin vuonna 2005 tehdyssä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on ennakoitu. Kuormitustaso ei myöskään ole vastannut ympäristöluvassa ja sen hakemuksessa esitettyjä arvioita.

"Ympäristölupaprosessin on varmistettava, että kaivostoiminta täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset ja ehkäisee ympäristön pilaantumista tehokkaasti", Niinistö sanoi.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.