p

Uusi tutkimus vahvistaa: metsien avohakkuille on kannattavia vaihtoehtoja

Suomalainen metsäpolitiikka on noin 60 vuoden ajan perustunut käsitykseen, että ainoa taloudellisesti kelvollinen metsänhoito perustuu pienten puiden alaharvennuksiin, avohakkuisiin ja avohakkuun jälkeisiin uudistamistoimenpiteisiin. Lainvastaisena on erityisesti pidetty metsän hoitamista eri-ikäisrakenteisena ilman avohakkuita. Uusissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole saatu tukea tälle ahtaalle metsäpoliittiselle näkemykselle. Professori Olli Tahvosen marras-kuussa Canadian Journal of Forest Research  -aikakauskirjassa julkaistu tutkimus vahvistaa tietoa metsän eri-ikäisrakenteisena hoitamisen kannattavuudesta.

- Tutkimuksen tulokset tukevat Suomessa ja muissa pohjoismaissa saatuja tuloksia, joissa eri-ikäisrakenteisena hoidettu metsä on osoittautunut yleisesti uskottua edullisemmaksi. Aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin perustuneet virheelliseen taloudelliseen malliin tai yksinkertaistettuun kuvaukseen kuusikon kasvusta, Olli Tahvonen kertoo.

Olli Tahvonen otti lähtökohdaksi metsänhoidon tutkijoiden eri-ikäisrakenteista kuusikkoa kuvaavan ekologisen kasvumallin ja yhdisti sen taloudelliseen kuvaukseen metsien käytöstä ja puunkorjuusta. Parhaat metsänhoidolliset ratkaisut löytyivät uusilla numeerisen optimoinnin laskentametodeilla.

- Suurin mahdollinen kuutiotuotos syntyy puiden istutuksilla, muutamalla (ylä)harvennuksella, ja lopulta koko puuston avohakkuulla. Tässä metsänhoidon mallissa joudutaan kuitenkin tekemään avohakkuun jälkeinen investointi uuteen puusukupolveen. Kriittinen kysymys on, millä edellytyksillä tämä investointi on taloudellisesti kannattava verrattuna vaihtoehtoon, jossa luotetaan puiden luonnolliseen ja ilmaiseen, joskin määrällisesti niukempaan uusiutumiseen, professori selittää.

Tahvosen mukaan avohakkuu ja investointi ovat kannattavin vaihtoehto vain, jos talouden reaalikorko on alhainen (0-2%) ja kuusikko kasvaa Etelä-Suomen parhailla kasvupaikoilla. Muissa tapauksissa metsänhoito ilman avohakkuita ja isojen puiden määrävälein suoritettu poiminta osoittautuu taloudellisesti parhaaksi pitkän aikavälin vaihtoehdoiksi. Vastaavia tuloksia on aikaisemmin saatu esimerkiksi USA:n Kalliovuorten havupuumetsiköille.

Tutkimus tukee Suomessa aloitettua metsälainsäädännön uudistamisprosessia. Avohakkuuttomaan metsänhoitoon liitetyt luonnonsuojelulliset hyödyt korostavat tarvetta metsäpolitiikan kriittiseen uudelleenarviointiin. Lähes kaikki tutkimuksessa lasketut taloudellisesti edullisimmat vaihtoehdot ovat nykyisen metsälainsäädännön vastaisia.

- Suomessa on paljon metsäntutkimusta, mutta metsäpolitiikassa tiede on tyypillisesti joutunut väistymään edunvalvonnan paineissa. Syntynyt lopputulos voi olla kokonaisuuden kannalta hyvinkin epäonnistunut. Näihin päiviin asti on luultu, että oikea kansantaloudellinen tavoite metsänhoidossa on mahdollisimman suuri kuutiotuotanto. Nyt ilmeisesti halutaan uskoa, että metsäpolitiikka on rakennettava liiketaloudellisten periaatteiden varaan, jotka nekin politiikan valmisteluprosessissa uhkaavat tulla väärinymmärretyiksi, Olli Tahvonen toteaa lopuksi.

Lähde: Helsingin Yliopisto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.