p

MSC-sertifikaatin vaikutukset meriympäristön tilaan positiiviset

Kalakantojen ja meriympäristön tila ovat parantuneet MSC-sertifikaatin kriteerien käyttöön oton myötä, kertoo tuore, riippumaton selvitys. MSC (Marine Stewarship Council) –sertifikaatin kalastuksen kestävyyttä parantavien kriteerien tavoitteena on pysäyt-tää ylikalastus ja turvata saaliit tulevaisuudessa edesauttamalla luonnonvaran kestävää käyttöä.

Selvitys (Researching the Environmental Impacts of the MSC Certification Programme (pdf 2623 kB)) on ensimmäinen laatuaan. Siinä on arvioitu MSC:n käyttöönoton vaikutuksia kalakannoissa tapahtuneisiin muutoksiin ja kalastuksen ympäristövaikutuksiin. Vaikutuksia arvioitiin aina esiselvityksen aloittamisesta aikaan viisi vuotta sertifikaatin myöntämisen jälkeen. Vastaavalla tarkkuudella tehdyt selvitykset ympäristömerkkien toimivuudesta ovat harvinaisia.

Viisi vuotta sertifioinnin myöntämisestä yli 90 prosenttia selvityksessä käytetyistä indikaattoreista antoi vaikutuksille hyvän arvosanan. Selvityksessä käytettyjä indikaattoreita olivat muun muassa kalakannan tila ja elpyminen, sivusaalismäärien kehitys, uhanalaisten lajien tilanne sekä havaitut muutokset elinympäristössä.

”Samanaikaisesti kun kestämätön kalastus heikentää edelleen saaliita ja tuhoaa merieliöiden elinympäristöjä, on positiivinen uutinen, että MSC-sertifiointiin lähteneillä kalastusalueilla ylikalastus ja muun meriympäristön tuhoutuminen on pääosin pysäytetty”, sanoo WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.

”Vastuullisuutta tukeviin hankkeisiin kohdistuu usein jopa voimakkaampaa epäilyä ja arvostelua kuin itse ongelmiin, joita niillä pyritään ratkaisemaan. Selvitys tuo esiin MSC:n useita vahvuuksia, joista yksi on, että sertifioinnin kehittämisessä otetaan aktiivisesti huomioon sidosryhmien antama palaute”, toteaa Sampsa Vilhunen.

Ympäristöjärjestö WWF arvioi ja kommentoi aktiivisesti MSC-sertifikaattihakemuksia ja muun muassa vastustaa tuhoavien kalastusmenetelmien, kuten pohjatroolauksen, sallimista.

”MSC ei ole missään nimessä täydellinen, mutta kuitenkin selvästi vaikuttavin ja luotettavin kalastukselle ja kalakaupalle myönnettävistä ympäristömerkinnöistä. Tämän vuoksi WWF on osin ollut edesauttamassa sen yleistymistä”, selittää Vilhunen.

Raportti antaa kaivattua näyttöä

”Arvostelijat ovat oikeutetusti peränneet näyttöä positiivisista muutoksista sertifioiduissa kalakannoissa. Tässä kuussa julkaisu raportti oli siis toivottu ja tiedemaailmaakin kiinnostava”, sanoo Sampsa Vilhunen.

”On sääli että Suomeenkin on rantautunut joukko erilaisia merkkejä, joiden eroista kuluttajalla ei ole tietoa. Tukku- ja vähittäiskaupan vastuu korostuukin valikoiman suunnittelussa ja tiedon jaossa asiakkaille”, Vilhunen muistuttaa.

MSC:n määrittelemien kriteerien mukaista kalastusta harjoitetaan jo lähes kaikilla merialueilla ja mukana on myös pienimuotoista ja keskisuureksi luokiteltavaa kalastusteollisuutta. Tuoreimpien tietojen mukaan 135 kalastuslaivastolle on myönnetty MSC-sertifiointi. Sertifioituja tuotteita 56 eri kalalajista on saatavilla 80 eri maassa yhteensä 12 350 kpl. Lisäksi 134 kalastuslaivastoa on selvityksen alla ja niiden läpäistäessä sertifioinnin MSC-ympäristömerkin piirissä olevien kalalajien määrä olisi jo 116. Maailman kokonaiskalansaaliista alle 7 prosenttia on MSC-sertifikaatin piirissä.
MSC (Marine Stewardship Council) on 1997 perustettu voittoa tuottamaton, riippumaton järjestö, joka kehittää kestävän kalastuksen kriteerejä joita noudattamalla kalastus voi saada ympäristömerkinnän. Toimintaan kohdistuvat tarkastukset tehdään riippumattoman kolmannen tahon toimesta. MSC sertifikaatti vaatii koko ketjun sertifioimista, kalastusalukselta kalatiskiin tai ravintolan pöytään, joka takaa tuotteen luotettavan jäljitettävyyden ja vähentää väärinkäytösten mahdollisuutta.
Science-tiedelehden uutisointi selvityksestä

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.