p

Ilmastopaneelin puheenjohtajaksi professori Markku Kulmala

Ympäristöministeriö on asettanut Ilmastopaneelin edistämään tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Paneelin puheenjohtajaksi on nimetty Helsingin yliopiston professori Markku Kulmala, joka on maailman johtavia ilmakehän aerosolien tutkijoita. Hänen lisäkseen paneelissa on edustettuina kaksitoista tieteentekijää ilmastopolitiikan kannalta keskeisiltä tieteenaloilta.

"On erittäin hyvä, että Suomeen saadaan tutkijoiden riippumaton elin, joka lisää vuoropuhelua ja ymmärrystä tieteen ja politiikan välillä. Tämän tyyppiselle yhteistyölle on ollut tilausta jo vuosia. Paneelin poikkitieteellisyys lisää varmasti myös tutkijoiden välistä yhteistyötä", paneelin puheenjohtaja professori Markku Kulmala sanoo.

"Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan nykyiset päästövähennystoimet eivät riitä. Politiikan ja tieteen vuorovaikutuksen tarve korostuu myös Suomessa ilmasto- ja energiapolitiikan haasteiden koventuessa. Ilmastopaneelin on tarkoitus tuoda tiedemaailmaa ja politiikkaa lähemmäs toisiaan ja lisätä tutkimustietoon pohjautuvaa julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Ilmastopaneeli toimii riippumattomasti. Se neuvoo energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmää, antaa suosituksia päätöksenteon tueksi sekä seuraa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa. Ilmastopaneeli valitsee itsenäisesti ajankohtaisia teemoja käsiteltäväkseen ja saa toimeksiantoja keskeisesti ilmastopolitiikan valmistelussa mukana olevilta tahoilta, kuten ministeriöiltä ja työryhmiltä. Mahdollisia selvitettäviä aiheita ovat esimerkiksi ilmastolaki, ilmastopolitiikan toimien kustannustehokkuus ja hyväksyttävyys, käytännön energiatehokkuustoimien edistäminen sekä Suomeen maailmalta kohdistuvat epäsuorat ilmastovaikutukset ja niihin sopeutuminen.

Paneelin jäseniksi on valittu luonnontieteiden, tekniikan, ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita. Jäseniksi on nimetty tutkimusprofessorit Miimu Airaksinen ja Ilkka Savolainen VTT:ltä, yliopistolehtori Hannele Cantell, professori Markku Kanninen ja professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta, tutkija ja ilmastotiimin vetäjä Sirkku Juhola ja professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta, professori Marja Järvelä Jyväskylän yliopistosta, professori Kai T. Kokko Lapin yliopistosta, professori Pirjo Peltonen-Sainio Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT), professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) sekä pääjohtaja Petteri Taalas Ilmatieteen laitokselta.

"Jäsenillä on vankan tieteellisen taustan lisäksi yhteiskuntaelämän tuntemusta sekä näyttöä tutkimuksen soveltamisesta käytännön ongelmien ratkaisuun. Paneelin asettamiselle on selkeästi tilausta, sillä saimme tutkimuslaitoksilta jopa 50 ehdotusta paneelin jäseniksi", ministeri Niinistö kiittelee.

Ilmastopaneeli asetetaan kahdeksi vuodeksi. Ryhmän kokoonpanoa muutetaan ja täydennetään kausittain. Ilmastopaneelin käytännön työn järjestämistä ja toimeksiantoja varten on perustettu kolmihenkinen sihteeristö, jossa on edustajat ympäristöministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Ilmatieteen laitoksesta. Paneeli sopii työnsä käynnistyessä toimintatavoistaan yhdessä sihteeristön kanssa.

Lähde:  YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.