p

Greenpeace johdatti öljy-yhtiöiden edustajat omaan kokoukseensa Kööpenhaminassa

Öljy-yhtiöiden edustajia Greenpeacen järjestämässä kokouksessa
arktisen öljynporauksen vaaroista Kööpenhaminassa.
Kuva: © Greenpeace
Greenpeacen aktivistit johdattivat öljy-yhtiöiden edustajat omaan tiedotustilai-suuteensa Kööpenhaminassa, jossa maailman suurimmat öljy-yhtiöt kokoontuvat aloittaak-seen öljynporaukset koillis-Grönlannissa. Vastaanottokomitea oli valmiina, kun muun muassa Shellin, Statoilin ja Chevronin edus-tajat saapuivat tapaamiseen Grönlannin luonnonvaroista vastaavaan keskusvirastoon. Greenpeace kutsui heidät samassa rakennuk-sessa kerrosta alemmaksi aivan eri kokouk-seen, jonne he olivat menossa. Kokouksessa Greenpeace esitteli öljy-yhtiöille näkemyk-sensä arktisen öljynporauksen riskeistä.

”On täysin mielipuolista porata öljyä niin ainutlaatuisessa ja haavoittuvassa ympäristös-sä, jossa elää useita uhanalaisia eläinlajeja. Jo ennen kuin pisaraakaan öljyä on löytynyt, seismisillä tutkimuksilla ja jätevesipäästöille on vakavia vaikutuksia eläimille ja muulle ympäristölle”, sanoo Greenpeacen ilmastokampanjoitsija Jon Burgwald.

Kööpenhaminassa kokoontuvat Shell, BP, Chevron, Exxon Mobil, Gas and Metals National Corporation, Japan Oil ja NUNAOIL A/S öljy-yhtiöt ja Grönlannin luonnovaravirasto (Råstofdirektorat). Grönlanti suunnittelee avaavansa vuosina 2012-2013 öljykenttiä 30 000 neliökilometrin kokoisella alueella Grönlannin koillispuolella.

Porausalueella elää joukko uhanalaisia arktisia eläimiä, kuten grönlanninvalaita, sarvivalaita, mursuja ja jääkarhuja. Myös tanskalaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa todetaan, että öljyvuotojen vaikutukset leviävät laajalle ja vaikeasti ennustettavasti. Muun muassa valaat ovat hyvin herkkiä öljystä syntyville höyryille.

”Nämä yhtiöt ovat syyllistyneet öljyvuotoihin ja ympäristön tuhoamiseen koko maailmassa. Ei ole mitään perustetta uskoa, että juuri arktinen alue säästyisi ympäristötuholta ja katastrofaalisilta öljyvuodoilta. On erityisen vaarallista porata alueella, jossa myrskyt, ajojää ja suuret jäävuoret ovat tavallisia. Siksi öljy-yhtiöiden on pysyttävä poissa sieltä”, Burgwald sanoo.

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.